Desatero šťastného života

17.01.2021

Definice šťastného života je odlišná člověk od člověka. Co je štěstím pro Tebe, neznamená, že musí být štěstím i pro druhého. Co je stejné a platné pro každého, je soubor principů, na základě kterých si tvoříme šťastný a spokojený život. Zde je desatero principů šťastného života.

1. Smiřte se se svou minulostí

Zřejmě není člověka, který by si s sebou nenesl nějaké to zklamání z minulosti. To je nesporný fakt, který provází každého na cestě životem. Bez bolesti a zklamání bychom neměli šanci růst jako osobnost, proto i takové situace život někdy předloží. Stačí si uvědomit, za jakých okolností nás život přinutil povstat ve své síle. Mnohdy bez určité bolesti by nebylo radosti v přítomném okamžiku. Někdy ve prospěch budoucnosti musíme skutečně "zabrat", abychom se vypořádali s něčím, co nás vzdaluje od vysněné situace, od našeho snu.

Konce a začátky jsou součástí našich životů. Průběh minulosti již nezměníte, co ale můžete změnit, je váš postoj vůči tomu, co se stalo. Jen tak nebude tato fáze, která vám ublížila, ovlivňovat vaši přítomnost.

Proto se smiřte s minulostí. Uzavřete to a nechte to jít.

2. Přestaňte se zabývat tím, co si myslí ostatní

Ostatní si budou myslet, co chtějí, a vy to stejně neovlivníte. Je bláznovství snažit se napasovat sebe sama do souladu myšlenek druhého. To je nemožné, a přesto se lidé nechávají zviklat tímto iluzorním nápadem. Urputně se kontrolovat a žít podle názorů ostatních. Ale do jaké míry tyto názory souvisí s realitou a skutečným postojem ostatních, kterým nevědomě dovolujete, aby ovládali vaše životy? Jedná se pouze o domněnky, které ve většině případů nemají s názory ostatních nic společného. Celá tato anabáze plná domněnek souvisí s určitým typem strachu. Je to fikce, to je celé.

Lidé se kvůli obavám z toho, co by si ostatní mohli myslet, vzdávají vlastních snů. Vytvářet scénáře, proč to nejde, je snadnější, než vykročit ze zóny pohodlí a udělat něco, z čeho máte strach.

Proto se přestaňte zabývat tím, co si myslí ostatní, a jděte si za svými sny.

3. Čas léčí všechny rány a bolesti

Není snad lepšího léčitele, než je čas. Co s časem velmi úzce souvisí? Trpělivost. Být trpělivý. To je přesně ta schopnost, kterou je třeba se naučit. Nechat věci, ať se dějí svým vlastním tempem. Pokud je vyvíjen vyšší tlak, než je přímo úměrný toku a vývoji událostí, škrtí to i toho nejodolnějšího jedince.

Říká se, že s trpělivostí nejdále dojdeš. Tak proč chvátat? Nechejte všemu čas. Co se pak stane? Uvolníte se nejen vy, ale také vědomě dovolíte, aby se vše potřebné začalo dít tak, jak má, a to bez vaší kontroly. Nezdravě nastavená kontrola způsobuje podvědomý stres, a to nemá nikdo zapotřebí. Se získaným nadhledem získáte odstup a do celého dění začne proudit svoboda volby, a ta je zásadní nejen pro vás, ale i pro všechny, kteří jsou v situaci jakkoli zainteresovaní.

Proto tomu, co řešíte, dejte čas. Tím, že se uvolníte, se všechno postupně rozpohybuje.

4. Za vaše štěstí jste zodpovědní pouze vy

Podtitulem by mohlo být: Přestaň druhé vinit ze Tvých nezdarů. Každý si utváří podmínky, ve kterých prožívá svůj život. Každý po svém. Záleží na mentálních přesvědčení, na základě kterých se rozhodujeme, co a jak budeme žít. Pravdou je, že toto se děje často nevědomě. Nikdo si nebude dobrovolně šlapat po štěstí, je to tak? Co pro to udělat? Poznat sebe sama. Sebereflexe je v tomto případě na místě. Poznat, jak vlastně fungujeme a proč.

Pokud lidé cítí křivdu, že za jejich životní podmínky mohou jiní lidé, neskutečně se vzdávají vlastní síly. Ve své podstatě tímto sebelítostivým postojem lidé odevzdávají sílu těm, které viní ze svých neúspěchů. To proto se stává, že jsou svědky toho, kdy se druhým plní sny, o kterých sní de facto i oni sami.

Proto přestaňte vinit druhé a převezměte odpovědnost, která patří vám.

5. Neporovnávejte váš život s životy ostatních

Jeden moudrý autor jednou řekl: "Nesrovnávej mou 24. kapitolu života s Tvojí 7. kapitolou." Jak můžete vědět, že to, co žijí druzí, se kterými se srovnáváte, je/by mohlo být rovněž i vaše? Lidé často chtějí to, co nemají. To je lidské a logické. Co je na tomto přístupu nebezpečné, když se to zvrtne? Lidé mohou přijít i o to, co mají. Pokud čtete mezi řádky ... vděčnost, být vděčný ... je to tak. Vděčnost za všechno, co máte, násobí všechno, co máte!

Dalším důvodem, proč se vzdát tohoto neužitečného zvyku - srovnávat se s ostatními - je naprostá nevědomost o jejich životech. Nikdy nemůžete vědět, jakým bitvám čelí/čelili, aby získali to, co mají a žijí. Nepsaným pravidlem je, že úspěšní lidé čelí životním výzvám s odvahou a odhodláním. Nesrazí je první, druhý, pátý neúspěch. Jsou věrní svým snům.

Proto se zaměřte na váš život, jak jej kvalitně žít než plýtvat čas s nějakým srovnáváním.

6. Přestaňte tolik o všem přemýšlet

Analýza je dobrá věc pro ekonomiku a byznys, ale život ji nemá rád. Život se rád děje bez zbytečných analytických prověrek. V průběhu života jsme neustále prověřováni, jak jsme schopni udržet se ve své síle, je zkoušena naše odvaha, vůle, ale třeba i intuice a schopnost nadhledu. Život je plný změn a změna není v žádném případě zastřešena naprostou jistotou. Ani nemůže být, pak už by to nebyla změna, ale rutinní akt.

Přehnaná analýza jen celou situaci ztěžuje a lidé pak často zápasí s vymyšleným řešení. Proč? Protože z 99% vycházejí ze zkušeností z minulosti nebo ze zkušenosti ostatních lidí, a to ještě s neblahou vizionářskou vizí "Co kdyby ..." Pokud se nad vším pouze přemýšlí bez zapojení šestého smyslu - intuice, chybí spontánnost a za kvalitu rozhodnutí přebírá zodpovědnost strach. Proč? Aby byla 100% jistota úspěchu! Pamatujme, že každá změna, ke které jsme vedeni, je vždy poprvé. Takže určitá dávka rizika tam bude vždycky, jinak by na nás za dveřmi nečekalo to nové, pro co jsme zapálili vášeň a odvahu vykročit.

Proto přestaňte o všem tolik přemýšlet, seberte odvahu a jděte si za svým.

7. Více se smějte

Kde bychom byli bývali byli, kdyby na světě nebyl úsměv. Jak se říká, s úsměvem jde všechno lépe. Jen si připomeňte, co se s vámi děje, když se usmíváte, když se smějete? Co se vám vybaví? Jaké myšlenky a pocity vás zaplaví? To je přesně ten důvod, proč je důležité se více smát. Nejen čas je lékem, ale i smích je velký léčitel. Když radost zaplavuje každou buňku těla, je to velmi osvěžující a léčivý proces pro mysl, srdce i duši.

Zkuste se smát a myslet na něco negativního. To nejde. S úsměvem se pojí optimismus, a ten je nejlepším přítelem úspěchu a naplnění. Vidět naše nejbližší smát se je snad jeden z nejvzácnějších darů, jaký můžeme dostat, ale i dát.

Proto se více smějte, aby bylo na světě více radosti.

8. Dělejte to, co vás baví

Zřejmě jedna z nejprofanovanějších vět 21. století, na kterou byste měli znát odpověď, i když vás vzbudí v půl třetí ráno. Velmi často skloňovaná s pracovním uplatněním tzv. s životním posláním. Ano, nezbývá než souhlasit, ale hodně záleží, jak se to celé uchopí. Praxe a zkušenosti dokazují, že lidé mnohdy dělají to, co je baví, akorát si to pod vlivem chronické nespokojenosti neuvědomují. Podvědomě jsme vedeni k činnostem, které chceme dělat dobrovolně, je to tak? Pakliže se do něčeho nutíme, pak to chce změnit. Jednoduché.

Dělat to, co nás baví, je spojeno i s koníčky. Užívat si volného času smysluplně, abychom plnili vnitřní pohár spokojenosti. Každý spokojený člověk vám vyjmenuje z boku, co dělá rád. Proč? Protože to dělá opakovaně, nemusí to vymýšlet, on to žije, protože tyto aktivity jsou jeho srdeční záležitostí.

Čím častěji děláme to, co nás baví, tím více jsme v životě spokojenější.

Proto dělejte to, co vás baví, abyste mohli vyprávět.

9. Přestaňte si stěžovat

S největší pravděpodobností největším zabijákem štěstí je tendence si stěžovat. Když prší, že nesvítí slunce. Když svítí slunce, že ani nezaprší. A tak pořád dokola, až se z toho lidé ocitají v začarovaném kruhu chronické nespokojenosti se vším, co je. Věčně nespokojená mysl nedovolí lidem vnímat nádheru každého dne, oni tu krásu kvůli závoji šedi prostě neuvidí, neuslyší, neucítí. Zbytečně tak přicházejí o okamžiky, které se už nikdy nemusí opakovat. Z celé krásy tapisérie vidět černou díru je obvykle znamením, že je něco špatně.

Stěžování úzce souvisí se zaměřením pozornosti a síla pozornosti je mocná. To, na co se zaměřujete, roste. To je princip manifestace. Chcete si něco splnit? Zaměřujte se na to, co vás k vysněnému cíli přibližuje.

Proto si přestaňte zbytečně ztěžovat život stěžováním si a začněte se zaměřovat na to, co se daří!

10. Užívejte si života

Všechno vím, chci vědět něco nového. Tady to je: Užívej si života!

Začněte všechno, co víte, i žít. To je další stupeň poznání, které se učí ovládat mnozí z nás. Žít to, co víme.

Vzestup vědomí přichází skrze prožitek.

Pokud se nové informace usadí pouze na teoretické rovině, nedochází k posunu ve hmotném světě. Tehdy se rodí přechytralé vědomí, které trpí syndromem dokonalosti. Aby došlo k posunu ve hmotě, musí dojít ke změně na mentální rovině tzn. - začít přemýšlet jinak než dosud a začít vše poznané žít. Např. vidět krásu celé tapisérie.

Veronika

Líbil se vám článek o desateru šťastného života? Jaká část vás nejvíce oslovila? Dejte mi vědět sdílením, likem nebo krátkým komentářem.

***

Jak nacházet v životě více radosti a štěstí píšu v knize Životní nadhled.