Nejnovější výklad na YouTuBe

INTUITIVNÍ VEDENÍ | Veronika


Hlas intuice: Nikdy nezpochybňuj svůj intuitivní úsudek

Úryvek z knihy Životní nadhled

Skrze pocity k nám mluví intuice. Dobré pocity jsou potvrzením správnosti našich rozhodnutí. Nepříjemné pocity jsou obvyklým signálem, že je třeba s rozhodnutím ještě počkat, nebo změnit úhel pohledu a vnímat jinou nabízející se perspektivu.

Tělo nám intuitivními signály naznačuje, zda se jedná o bezpečnou volbu, nebo naopak o něco, čemu bychom se měli vyhnout. Tělo je velmi moudré, intuice je velmi spolehlivým rádcem a detektorem energie, kterou je celková situace obestřena.

Věř intuici, ta Tě vede vždy správně. Věř svým pocitům, dej jim šanci Tě nasměrovat, když se zase budeš rozhodovat. Mysl je zkušená a společně s intuicí je i úspěšná.

Lidé jdou sami proti sobě tím, že místo intuici naslouchají egu, které chce a trvá na realizaci dokonalého scénáře. Toho vymyšleného, který není vždy svojí celistvostí spojen s plánem vyššího záměru.

Znáte to: rozhodnete se a současně vnímáte pocit správnosti. Víte, že i když je rozhodnutí vázáno k určité změně, zvládnete to. Motivace a nadšení jsou skoro hmatatelné.

Pokud jsou naše rozhodnutí či vize provázeny tendencí MUSÍM, jsou výsledky dotovány naší energií. Pokud se pustíme egem vymyšleného scénáře, dostáváme šanci na vytvoření nové vize, jejíž průběh bude naplněn pocity TĚŠÍM SE. Energie se bude sdílet a kumulovat. Únavu vystřídá elán.


Kniha Životní nadhled spolehlivě pomáhá na cestě sebepoznání; získáte cenné informace, jak postupně měnit životní podmínky k lepšímu bytí a jak měnit teoretické poznání v praxi.

Kniha vás provede procesem, jak žít to, co dávno víte.

Kniha čtenáře povzbuzuje najít si ten správný směr a způsob, jak se v životě posunout dále a nalézt odvahu plnit si své sny.

Červenou nití této knihy je postupné nacházení odpovědí na věčné otázky PROČ? a JAK?


78 karet + výkladová kniha

Transformační karty jsou smysluplnou podporou v rámci procesu osobní transformace. Vizuálně jsou vytvořeny tak, aby probouzely schopnost intuitivního vedení a aktivovaly osobní potenciál v souvislosti s požadovaným posunem.

Sada transformačních karet je unikátní díky svému designovému i praktickému pojetí. Texty pomohou nastínit situaci, obrázek aktivuje představivost a otevřené otázky probouzejí kreativitu - tzn. intuitivní vedení. Každá karta má potenciál podpory.

Karty jsou rozděleny do 5 oblastí: fialová - vědomí života, růžová - city, hnědá - intuice, zelená - finance, oranžová - myšlenky.


Velmi často se teď stává, že lidé nevědí, co se životem. Jsou unavení z vlastního života a ztrácí se chuť cokoli měnit. Lidé hledají smysl bytí, vytrácí se radost a chybí láska. Je to vlivem postupného kolektivního vývoje, který nás vede více k sobě; vědomím se koncentrovat spíše na srdeční inteligenci.

Drazí, jedná se o zrod nového vědomí, kdy staré způsoby fungování už nedávají to, co mají. Jde o vzestup vědomí, což je v životě nesmírně důležité v tom slova smylu, abychom rostli z pohledu duše a byli schopní naplnit to, co máme každý vepsáno v plánu duše.


Vánoční víkendový pobyt

V rámci našeho setkání se zaměříme na sebepoznání, pochopení souvislostí v životě a procítění ženské autentické síly.

Celý víkend se ponese nejen v duchu ženské síly, ale i vánoční atmosféry. Pozornost bude věnována autentické ženské síle, jejím znakům i výzvám, které ženu potkávají, aby se v této síle plně ukotvila.

Na vlastní kůži prožijete vaši nezlomnou sílu, sáhnete si každá svým vlastním tempem na zdroje vnitřní síly, které vám pomáhají zvládat všechno, čemu jste v životě vystavena čelit.

Budeme lít i olovo. Je to jedna z vánočních tradic, která se spojuje s věštěním budoucnosti, co na nás čeká v příštím roce. Lití olova je vánoční tradicí snad od nepaměti a původně je to keltský zvyk. Žena ve své síle | Vánoční víkendový pobyt

•  Žena ve své síle | 6 měsíční on-line program pro ženy

• Partnerství 6 měsíční on-line program

• Životní poslání | 6 měsíční on-line program

Jak si plnit sny | on-line webinář | 11. 11. 2021 v 19,00 hodin

Vědomá a podvědomá komunikace | on-line webinář | 25. 11. 2021 v 19,00 hodin


Těším se s Vámi na viděnou!