BLOG

Tvoje sny nemají žádnou "záruční" dobu. Jsou tu pořád... Občas ti proplují myslí, občas si povzdychneš, co kdyby... Ale jsou tu, jsou stále ve tvém srdci a sálají jiskrou po zažehnutí, aby se mohly zrodit ve tvé realitě každodenního bytí.

Cokoli, k čemu jsme intuitivně vedení, je ten správný rituál, který naše duše potřebuje právě teď, aby se zklidnila, vyléčila a povznesla; aby byla šťastná.
Duše je náš guru, a pokud jí nasloucháme, vždy nám dokáže naznačit, co zrovna potřebuje, respektive potřebujeme my samotní, abychom se dokázali vrátit s pozorností k vlastnímu nitru a žili "to"...

Mnoho indiánských skupin pojímá plynutí času jako kruhové, což můžeme pozorovat v nepřetržitém koloběhu života, smrti a znovuzrození, v koloběhu Slunce a Měsíce, vody a deště, v koloběhu ročních období, v regeneraci všeho, co sdílí Zemi - znovuobnovení rostlin, zvířat a lidí. Pro Indiány je kruh symbolem soudržnosti lidí, symbolem příbuzných a...

Partnerství je jednou z nejdůležitějších sociálních vazeb v našich životech. Každý z nás má jiné představy o šťastném partnerství, přesto určité rysy jsou společné, a stejně tak každý jednotlivý rys znamená pro každého zcela odlišné vnímání. Zřejmě nelze jednoznačně kategorizovat, co to je, co udělá vztah dvou lidí trvalým a naplňujícím, ovšem na...

Tam, kam plyne pozornost, tam se vytváří hmotná realita; jde o zákon přitažlivosti. Na co myslíte, to se zhmotňuje. Na co myslíte, to si přitahujete a je vaším každodenním chlebem. Čeho se bojíte, rovněž k sobě přitahujete jako "zisk".

Čas jít dál

02.08.2022
Lidé dávají druhým takovou hodnotu, jakou cítí sami k sobě.

Správné načasování nás provází ve všem. Každá změna a vývoj událostí jsou provázány tajenkou zvanou čas. Jestliže se to má stát, stane se to, a to ve správný čas a pro ten nejlepší důvod. Možná je tento termín pro někoho neuchopitelný, ale právě časem, a díky vývoji událostem je nevyhnutelné přijmout tento kontinuální sled událostí, který lidská...

Mezi lidmi se chováme, tváříme a vyjadřujeme se tak, abychom zaujali, byli přijati, dosáhli svého atd. Ti, kteří prozřeli a jsou schopni "vycítit" pózy v mezilidské interakci, vědí, že jakákoli umělá póza bude dříve nebo později odhalena. Lidé se dříve nebo později ukážou ve svém pravém světle.