BLOG

Mezi lidmi se chováme, tváříme a vyjadřujeme se tak, abychom zaujali, byli přijati, dosáhli svého atd. Ti, kteří prozřeli a jsou schopni "vycítit" pózy v mezilidské interakci, vědí, že jakákoli umělá póza bude dříve nebo později odhalena. Lidé se dříve nebo později ukážou ve svém pravém světle.

Život se někdy může zamotat, to je pravda. Můžeme občas cítit, že se ztrácíme a přestáváme se orientovat ve sledu událostí vlivem celospolečenské situace či volbou vlastních rozhodnutí. Ta mohla dokonce způsobit i určitý zmatek v životě.

.... zamilujte si svoje tělo, svoje schopnosti, svoji cestu, svůj život a jděte s odvahou za svými sny, určitě jich máte mnoho ... udělejte to pro sebe, protože plnit si svoje sny je o tom, abyste pro to každý den něco udělali, byť jen maličkost, která vás posune zase o kousek dále.

Někdy se může zdát, že se snad všechno vymklo kontrole a jde, řekněme, jinak, než jsou naše očekávání. Jedná se o období totálního chaosu, nebo se naopak souvislosti objevují v pravém světle a mozaika se skládá tak, jak bylo určeno v době dávno minulé?

Někdy je celkem zajímavé pozorovat, jak dva zdánlivě odlišní lidé si rozumí. Vnímavějšímu jedinci by se mohlo zdát, že porozumění probíhá i beze slov; stačí pohled nebo gesto, a vše je řečeno. Stav ideál, nemám pravdu? Na druhou stranu se stává, že lidé zdánlivě stejné povahy, řekněme krevní skupiny a statusu, nenacházejí společnou cestu.

Změna je jediná konstanta, která je v životě jistá. Změny děláme pořád, aniž bychom si to uvědomovali. V průběhu dne se přizpůsobujeme hned několika situacím najednou. Mnohdy se jedná pouze o maličkosti, přesto i v těchto miniaturních chvílích se odehrává niterný proces, v průběhu kterého vždy volíme.

Štěstí je nezbytné nalézt nejdříve u sebe. Ve své společnosti. Nespoléhat se, že přijde s partnerem, prací, penězi, něčím novým atd.

Určitě každý z nás má zkušenost, kdy se ocitl na místě, kam třeba ani původně nechtěl jít, a pak se události vyvinuly takovým směrem, že zmíněné dění ve výsledku přispělo k naplnění určité touhy. A právě touha je to podstatné, oč tu běží, ovšem touha vepsaná do našeho srdce. Touha, jejímž synonymem a hnacím motorem je láska, nikoli chtíč....

Potenciál posunu vpřed tkví v překonání strachu udělat to, k čemu jsme vedeni. Pokud přijmeme ten fakt, že v každý moment dostáváme přesně to, co potřebujeme, zbavíme se postupně strachu, který nám předkládá falešné důkazy, které se jeví jako skutečné. Strach nám klade iluzorní překážky, kterým můžeme časem začít i věřit, a tím sabotujeme sami...

Autenticita. Co vás napadne jako první? Jak vnímáte tento pojem? Jak byste popsali sami sebe, jací skutečně jste? Bez masek, bez přikrášlování, beze studu projevit se ve své zranitelnosti.

Jakmile vám vaše duše chce něco říci, má v podstatě dvě možnosti - buď vám dá signály skrze vnitřní svět nebo vás upozorní přes vnější svět. Vaše tělo je přitom nejen součástí vašeho vnitřního světa (jako prostředek, který produkuje pocity a myšlenky) ale i vnějšího světa (tím, že jedná). Představuje takříkajíc most mezi oběma světy.

Tato fáze z příběhu jedné ženy může být velkou inspirací pro všechny ženy, které jsou ochotné připustit, že veškeré konflikty, které nás v životě potkávají, vycházejí zejména ze vztahu, jaký máme samy se sebou. Průběh dané situace, který se dočtete dále, není výsledkem jednoho rozhodnutí nebo chvilkového opojného poznání, ba naopak, je to výsledek...

Žijeme v uspěchané době, kdy jsme vystaveny situacím v podobě úspěšnosti, ale současně citlivosti a lidskosti. V posledních letech je zvýrazněna pozornost na autenticitu, ovšem na druhou stranu se po nás chce výkon; něco ukázat světu. Neustálý tlak na dokonalost nás žene vpřed, aniž bychom si uvědomovaly, mluvím za nás ženy, že hlavním přínosem je...

Šťastné ženy mají plno věcí společných, je to vysoká míra spokojenosti sama se sebou bez jakýchkoli vnějších měřítek - jak by měly vypadat, materiální hodnoty, pracovní a osobní úspěchy dle společenských norem, tyto ženy vyzařují lásku a vyrovnanost pramenící z vědomí vlastní hodnoty, která se odráží v jejich očích, gestech a lidskosti. Takovou...

S nadhledem jsme rozhodnější, protože dokážeme vnímat situaci z různých úhlů. Zaujímáme objektivnější postoj vůči souvislostem, které celou situaci obklopují. Nadhled vnáší do každé situace více lehkosti, a tím se zvyšuje míra vnitřního klidu.