Zdroj hojnosti

14.01.2021

To, kým jste, také úzce souvisí s tím, jak si myslíte, že se ostatní chovají k vám. Mnozí lidé si stěžují, že ostatní se k nim nechovají hezky. "Nerespektují mě, nedostává se mi žádné pozornosti a uznání," říkají. "Neváží si mě, neoceňují mě dostatečně." A když jsou lidé milí, podezírají je, že mají postranní úmysly. "Chtějí mnou manipulovat, využívat mě. Nikdo mě nemá rád."

Tito lidé si o sobě myslí: "Jsem chudé malé já, jehož potřeby nejsou naplněny." Toto špatné pochopení toho, kým jsou, vytváří dysfunkci ve všech jejich vztazích. Věří, že jiným lidem nemají co dát a svět nebo jiní lidé jim odepírají to, co potřebují. Veškerá jejich realita je založena na iluzorním pocitu, kým jsou. Veškerá jejich realita je založena na iluzorním pocitu, kým jsou. Rozvrací to situace, všechny vztahy. V případě, že představa nedostatku - ať už jde o peníze, uznání, nebo lásku - se stane součástí toho, co si o sobě myslíte, budete vždy pociťovat nedostatek. Místo toho, abyste ocenili to dobré, co ve vašem životě je, vidíte jen nedostatek. Základem veškeré hojnosti je uznání toho dobrého, co ve vašem životě již je. Vy si myslíte, že svět něco odepírá vám, ale ve skutečnosti vy nedopřáváte světu. Nedopřáváte mu, protože hluboko uvnitř si myslíte, že jste nicotní a že nemáte co nabídnout.

Zkuste to na pár týdnů změnit, a uvidíte, jak se změní váš život. Ať už si myslíte, že lidé vám odepírají pochvalu, uznání, pomoc, láskyplnou péči, a tak dále - dejto to lidem vy. Že to nemáte? Zkuste se chovat tak, jako byste to měli, a ono to přijde. Nemůžete dostávat to, co nedáváte. Odliv podmiňuje příliv. To, o čem si myslíte, že vám svět odepírá, už dávno máte, ale pokud to ze sebe nevydáte, nebudete ani vědět, že to máte. Týká se to i hojnosti a nedostatku. Zákon, podle kterého odliv podmiňuje příliv, vyjádřil Ježíš v tomto působivém podobenství: "Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá, vám bude dána do klína." (Lukáš 6:38)

Zdroj veškeré hojnosti není mimo vás. Je součástí toho, kdo jste. Začněte tím, že hojnost rozpoznáte a oceníte. Podívejte se na plnost života všude kolem vás. Teplo slunce na pokožce, nádherné květiny vystavené před květinářstvím, sousto šťavnatého ovoce nebo vydatný déšť. Dokonalost života uvidíte na každém kroku. Přijetí této hojnosti, která je všude kolem vás, probudí spící hojnost ve vašem nitru. Pak ji nechte proudit ven. Když se usmějete na neznámého člověka, vydáte ze sebe malý kousek této energie a stanete se dárcem.

Abyste cítili hojnost a dostatek, nemusíte něco vlastnit, ale pokud se budete cítit bohatí, věci k vám téměř jistě přijdou. Hojnost přichází pouze k těm, kteří ji již mají. Zní to skoro nespravedlivě, ale samozřejmě není to tak. Je to univerzální zákon. Hojnost a nedostatek jsou vnitřní stavy, které se projevují jako skutečnost. Ježíš to vyjádřil takto: "Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc; ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má." (Marek 4:25)

Úryvek z knihy Nová země - Eckhart Tolle

***

Text se může zdát dosti radikální, ovšem na druhou stranu je psán skutečně s upřímností sobě vlastní. Nezapomínejte, že Vy osobně jste zdrojem veškeré hojnosti ve Vašem životě a každý den máte příležitost změnit to, co změnit toužíte. A tak se soustřeďte tam, kde pociťujete hojnost a zeptejte se sami sebe:

  • "Jak to dělám, že se mi v této oblasti daří?"
  • "Co dělám jinak?"
  • "Jaké myšleny obvykle vyživuji?"
  • "Na co naopak nemyslím?"
  • "Jak o celé situaci přemýšlím, že se mi tam daří?"

Odpovědi Vás zavedou ke zdroji vnitřní hojnosti. Faktem je, že každý s tímto zdrojem v určité oblasti pracuje. :-) A zde máte vodítko, jak se s tímto zdrojem spřátelit natolik, aby se stal Vaším spojencem v životě a Vy si dokázali tvořit ráj na zemi.

V tomto Vám může pomoci kniha Životní nadhled, kde píšu o tom, jak pochopit, a následně měnit vnitřní nastavení, abyste byli šťastní.

Veronika