Plnit si sny je smyslem života

22.02.2021

Máme tu jaro; zrod nových začátků. S jarem se probouzí příroda, všechno kolem nás začíná pučet svěží krásou a sluneční paprsky nabírají na síle své záře a hřejivého doteku. Co se k jaru neodmyslitelně pojí, jsou nové začátky i v našich životech. Dalo by se dokonce i říci, že mnozí z nás doslova cítí vlnu radosti, která se dere z hlubin nitra a hlásí se o pozornost stejně jako první květy v přírodě kolem nás. 

Je to právě radost, jež se pojí se zářivě žlutou barvou, co pozvedá vědomí a budí náš vnitřní svět k tomu, abychom plně splynuli s cyklem, jehož jsme neoddělitelnou součástí. Je to cyklus obnovy a rozkvětu. Mohli bychom jej snadno přirovnat k novým začátkům v našich životech.

Nové začátky se pojí s novými postoji a návyky, ke kterým jsme vedení, abychom dokázali zrealizovat to, po čem toužíme. Co to je, co byste si chtěli tento rok splnit? K jakým novým začátkům jste vedení? Nechť si každý zodpoví to, pro co se na přelomu roku rozhodl si tento rok splnit.

Jedním z principů smysluplného života je plnit si sny.

Když si plníme sny, jsme šťastní. A není snad většího štěstí, když jsme plně ve spojení s vědomím, že toho můžeme skutečně i dosáhnout. Co je nezbytné, abychom se dokázali plně otevřít změně, která je součástí cesty k novým začátkům? Pustit se všeho, co nás o tento blažený pocit okrádá, co nás vzdaluje od důvěry, že toho jsme každý schopen a máme tu sílu utvářet si takové podmínky, které bude radost žít každý den.

Jedním z nejčastějších limitů, který si lidé kladou, je, že se nezdravě drží minulosti. Ano, jsou to právě zkušenosti z minulosti, co nevyšly. Respektive, co nevyšlo tak, jak jsme si představovali. Jak bláhové je držet se této iluze, neboť všechno, co jsme prožili, mělo svůj určitý smysl; dostat se do plné síly. 

Nedopusťte, aby vás zklamání z minulosti okrádalo o chuť otevřít se novým začátkům. 

Pokud dojde ke změně postoje vůči minulosti a vezmeme vše jako zkušenost, která nás posílila, máme napůl vykročeno k naplnění toho, co toužíme změnit. Kauzálně se mění celkové nastavení vůči požadovaným změnám, které je nutné podniknout, aby započal nový cyklus. Každý ví, co má změnit, co je žádoucí, aby bylo prolomeno, aby nové začátky mohly volně proudit do našeho života.

S přírodou jsme silně spjatí. Každé období má svoje blahodárné účinky na náš mentální i fyzický systém. Jaro s sebou přináší obrovskou dávku motivace, podvědomě jsme podporováni vnějšími podmínkami. Na nás je, zda se necháme unášet proudem, či zůstaneme v zajetých kolejích. Vše je o naprosto svobodné volbě. Otevřít se novým začátkům je tedy zcela svobodná volba každého z nás. Také by se dalo jednoduše říci ... buď chceme, nebo nechceme. Nic mezi tím není. Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá výmluvy.

Je před námi velmi silný rok, který má skutečně obrovský potenciál.

Ve své podstatě každý nový den je novou příležitostí, jak se naplno oddat něčemu novému. Naplno a bez výčitek. Naplno a s chutí se pustit do toho, k čemu jsme intuitivně vedení. Někdy stačí malá věc; udělat něco jinak, než jsme zvyklí. Pak můžeme být až překvapení, jaké velké věci se mohou začít dít.

Pravdou je, že velké změny se spouštějí pomalu a za účasti malých kroků, které zajistí stabilitu a dlouhodobou udržitelnost. Žádného cíle nelze dosáhnout, pokud je roztříštěná pozornost na plno věcí. K této neužitečné strategii dochází právě v době, kdy lidé tolik touží po nových začátcích a neužitečně tíhnou k tendenci zachránit a spasit všechno, co jen lze. Ne, takto se utváří pouze zmatek, ze kterého se vytrácí jasně definovaná vize, jak se naplno otevřít novým možnostem.

Opakem výše uvedeného je mylné zakletí v domněnkách, že je nejlepší nechat všemu volný průběh, ať se ukáže to, co má být. Nebezpečí tohoto nastavení tkví v tom, že člověk spíše prokrastinuje, nevyužívá svůj potenciál naplno a ve své podstatě se vzdává i vlastní zodpovědnosti za vývoj událostí.

Jak se k tomu tedy postavit?

Nalézt zlatý střed mezi unáhlenými reakcemi a odkládáním věcí na pozdější dobu. Jednoduše se ukotvit v přítomném okamžiku a nechat si čas rozklíčovat "ty správné" priority vašeho zájmu. 

Začít s tím, co víte, že máte či můžete mít plně pod kontrolou, a do ničeho se netlačit. Už samotné zapojení se do vytváření si nových podmínek spouští nový cyklus, který s sebou přinese nové zkušenosti. Jakmile pocítíte novou a svěží vlnu ze zpětné vazby z okolního světa, věřte, že se velmi rádi zapojíte do utváření si takových podmínek, jež vám zajistí to, co pro sebe žádáte.

Přeji vám všem nádherné jarní dny a věřím, že každý z vás nalezne odvahu otevřít se novým začátkům, které na nás všechny čekají s otevřenou náručí.

Veronika

 

Na toto téma doporučuji knihu Životní nadhled. Provede Vás požadovanou vnitřní změnou k naplnění plánu duše. Téma se věnuje životu nejen z té racionální sféry, ale i té duchovní.