Ženský autentický leadership

4modulový program (8dnů)

Určeno všem ženám manažerkám, podnikatelkám, ženám s profesí s vysokou zodpovědností a ostatně všem ženám, které cítí psychický tlak a stres ve spojení s pracovním nasazením, chtějí se posunout dále a zhodnotit tak své know-how v pracovním uplatnění či podnikání, uvažují o nové pracovní etapě či změně profese, touží najít ten "svůj" správný směr nebo si jednoduše chtějí rozšířit obzory.

V hledáčku pozornosti budou nejen motivy utvářející osobní vizi, ale i rozbor a pojmenování si nejvyšších hodnot, které staví základní kameny úspěšné strategie. Co to je, jak toho dosáhnout a co pro to udělat? To jsou základní otázky, které směřují k úspěšnému plánování s dlouhodobou perspektivou. V praxi se skvěle osvědčuje jako flexibilní přístup, nadhled a vědomí správného rozhodnutí.

Psychologie jednotlivých kroků a ukotvení smysluplnosti a přínosu je pevným výchozím bodem, jak zacílit a následně uvolnit vnitřní potenciál k realizaci a postupné udržitelnosti osobní vize. V průběhu programu se zaměříme na hlubší poznání osobních emočně-sociálních vzorců, které ovlivňují pracovní ambice, výkon a úspěch.

Přínos programu:

Vize tohoto programu je zaměřena se na hlubší smysl leadershipu.

Leadership je jedním z nekonečné řady termínů, který se objevuje v souvislosti s obchodním prostředím, vedením lidí, firemní kulturou, manažerskými schopnostmi či strategií úspěchu atd. Přesná definice by byla pravděpodobně odlišná od jednotlivce. LEADER je pojem, který už sám o sobě má zvučný podtón.

Postupem času se situace vyvinula tak, že i v oborech, kde dříve vedení drželi pevně ve svých rukách muži, září ženy a samozřejmě naopak. Co se nezměnilo a zůstává zapsané v rozsahu pozornosti, je soukromý život, rodinný život, fyzická a psychická kondice jako hodnoty mimo pracovní rámec. Skloubit pracovní ambice se spokojeným soukromým životem je umění, které přináší smysluplné naplnění. A o to právě jde v tomto programu.

Zodpovědnost ve vedoucích pozicích je vystavena psychické zátěži, kterou jsou muži v nevyvážené formě v dlouhodobém měřítku nastaveni zvládat lépe. Naproti tomu leader se vyznačuje vyšším nasazením a tahem na branku v dlouhodobém horizontu ve vyvážené formě, a to bez ohledu na gender.

Čím je pracovní tempo a náplň složitější, vyžadující vyšší nároky, tím se zvýrazňuje individuální úroveň předpokladů leadera.

Tzv. se odkrývá charakter leadera, a tudíž následně i úspěšnost v praxi. Žena se s takovými nároky vyrovnává jinak než muž a rovněž i "intuitivně" reaguje jinak, pokud je tlak vyvíjen dlouhodobě. Nedochází-li k adekvátní kompenzaci a čerpání zdrojů k uvolnění napětí, dochází ke ztrátě kreativity a začínají převyšovat negativní stránky přetížení jako únava, demotivace, stres, strach a další. Není třeba zabíhat do detailů, každý z nás může predikovat, k čemu může dojít.

Co dělá ženský leadership výjimečným a jak té výjimečnosti dosáhnout v praxi? Ženy pracující v prostředí s převažující mužskou složkou mají tendenci vyrovnávat mnohdy silně "konkurenční" (čistě mužská energie) prostředí vysokým nasazením, které je, bohužel, v konfliktu s přirozenou ženskou složkou "sdílení".

Neuvěřitelnou výhodou ženy je její tvořivost, pokud je vědomě použita k nastolení rovnováhy mezi pracující a soukromou složkou, dochází k propojení její magnetické a dynamické stránky ve všech podobách "JÁ". Spojením se s vlastním zdrojem isnpirace, s autenticitou vnitřního leadera, nalézáme dar tvořit, motivovat a inspirovat, a to nejen v profesionálním životě, ale i osobním. S lehkostí a radostí si užívat svého poslání a být šťastná nejen pro sebe sama, ale i pro své okolí. To je přínos, který je neocenitelný.

Účastí získáte objektivní pohled na leadership a doporučení, jak si nastavit osobní vizi tak, abyste se potkávaly s každodenním úspěchem a sebevědomou spokojeností. Pokud v hloubi duše toužíte dosáhnout tohoto stavu bytí, neváhejte se se mnou společně zapojit do tohoto programu.

Místo konání: Praha, Bratislava

Termín: 4 setkání (so, ne) 1x v měsíci od března 2022

Program je v přípravě a bude zveřejněn v průběhu ledna 2022. 

Budu se těšit na setkání.

Veronika