ŽENA leader & spirálová dynamika

Kurz pro podnikavé ženy

Kurz je určen všem ženám manažerkám, podnikatelkám, ženám s profesí s vysokou zodpovědností a ostatně všem ženám, které cítí psychický tlak a stres ve spojení s pracovním nasazením, chtějí se posunout dále a zhodnotit tak své know-how v pracovním uplatnění či podnikání, uvažují o nové pracovní etapě či změně profese, touží najít ten "svůj" správný směr nebo si jednoduše chtějí rozšířit obzory.

Seznámím Vás s konceptem spirálové dynamiky, podle které pochopíte evoluci leadershipu a dozvíte se mnohem více nejen o sobě, ale i o společnosti. Spirálová dynamika pracuje s tématikou evoluce jak z pohledu osobní transformace, tak s transformací společnosti/firem. Teorie tudíž povede k hlubokému pochopení sebe sama jak v životě, tak i v pracovní oblasti jako leader.

V hledáčku pozornosti budou nejen motivy utvářející osobní vizi, ale i rozbor a pojmenování si nejvyšších hodnot, které staví základní kameny úspěšné strategie. Co to je, jak toho dosáhnout a co pro to udělat? To jsou základní otázky, které směřují k úspěšnému plánování s dlouhodobou perspektivou. V praxi se skvěle osvědčuje jako flexibilní přístup, nadhled a vědomí správného rozhodnutí.

Psychologie jednotlivých kroků a ukotvení smysluplnosti a přínosu je pevným výchozím bodem, jak zacílit a následně uvolnit vnitřní potenciál k realizaci a postupné udržitelnosti osobní vize. V průběhu programu se zaměříme na hlubší poznání osobních emočně-sociálních vzorců, které ovlivňují pracovní ambice, výkon a úspěch.


Termín: 21. září 2024

Čas: 10,00 - 18,00 hodin

Místo: Hotel Sen ****, Malostranská 344, Senohraby, 251 66

Cena: 5 500 Kč

Kapacita: 15 žen


Velmi se na Vás těším.

spisovatelka & mentorka pro ženy