Karty Radosti - 90 karet | Kapka naděje

Charitativní prodej

Koupí této sady se podílíte na charitativním projektu pro Nadační fond Kapka naděje, a to konkrétně na obor dětské psychiatrie. 

Karty Radosti (90ks) jsou vizuálně utvořeny tak, aby aktivovaly energetické centrum životní síly a radosti. Svitek dodává mystický nádech jistého přesahu, který směřuje tazatele ke zdrojům dávné paměti vědomí duše.


349 Kč

Sada obsahuje 90 karet, které Vám dodají povzbuzení v každodenním životě. Svým designem mají sílu probouzet radost a naději ve Vašem životě.

Můžete je používat jako denní rituál, kdy Vám bude zprostředkováno poselství přímo pro Vaši situaci, či jako doplnění k jiným formám výkladů.

Věřím, že sada naplní svoje poselství a stane se smysluplnou podporou ve Vašem životě.
Veronika


Příběh

Jednou z mých životních hodnot je pomáhat, a tato hodnota se rozvinula do charitativní akce ve spolupráci s Nadačním fondem Kapka naděje. Nějakou dobu jsem si hrála s myšlenkou zapojení se do charitativního projektu, a tak jsem začala hledat, jakým směrem se vydat. Co rozhodovalo? Vzhledem k tomu, že podporuji ženy, aby byly spokojené a šťastné, z praxe vyplývá, že jejich trable a bolesti ve většině případů souvisejí s prožitkem v dětství. Šťastné dětství je vstupenkou ke svobodné a kvalitní dospělosti, a proto jsem se rozhodla podpořit děti, a sice tím, že výtěžek z prodeje sady KARTY RADOSTI bude v plné výši použit na podporu dětí, které trpí vážnými psychickými poruchami. 

Nadační fond Kapka naděje spolupracuje se všemi významnými dětskými psychiatrickými klinikami a odděleními po celé ČR. Připravuje také velký osvětový projekt, aby detabuizovali téma dětské psychiatrie.

Díky patří také společnosti Hrací karty 1884 s.r.o., která karty sponzorsky vyrobila.

Tím, že si zakoupíte tuto sadu, stáváte se součástí charitativní akce a společně tak podporujeme obor dětské psychiatrie.

Děkujeme!