Tajemství výkladu z tarotových karet

14.12.2023

Mohl byste nám vysvětlit, čím je doopravdy tarot? 

AJ: Tarot je metafyzický stroj. Soustava obrazů a forem, kterou je velmi obtížné shrnout, jeden z prvních optických jazyků lidstva. Tarot obsahuje 22 velkých arkán. Jestliže se ze znaků španělské abecedy dá sestavit Don Quijote, pak si zkuste představit, co všechno můžete udělat s 22 kartami, ke kterým je ještě potřeba přidat 56 malých arkán. 

Tarot odpovídá pravidlům projekční optiky. Je jako zrcadlo, díky němuž se můžete rozvinout tím, jak vidíte víc a víc ze sebe samotného. Já ho využívám jak pro druhé, tak pro sebe, k tomu, abychom pohlédli do tohoto zrcadla a porozuměli sami sobě. Když se například zeptám: "Co to znamená modlit se?", odpoví mi. Zeptáte se: "Co je to láska?", "Kdo jsem já?", a vyloží vám to, ukáže vám sebe samotného. Tarot nám ukazuje nevědomí toho, kdo se ho ptá, a pokud mu může pomoct, pomůže mu. Slouží k uzdravování. 

Tarot může sloužit ke všemu, jen ne ke čtení budoucnosti. 

AJ: Pokud se lidé zajímají o svou budoucnost a ptají se mě například, zda potkají člověka svého života, odpovídám jim: "Tohle Vám neřeknu, protože bych Vás mohl ovlivnit - to, co Vám vyložím, je to, proč jste ho dosud nepotkal." "Budu mít peníze?", ptají se, a já jim ukazuji, proč peníze nemají. Další mi říká: "Nevím, jestli mám žít v Barceloně, nebo v Madridu?", a já říkám, že dobrá, to hlavní je ale vědět, proč se nedokážeš rozhodnout. Všechno převádím na přítomnost. 

Ve skutečnosti v budoucnost nevěřím, je to věc, které se nechci ani dotýkat, protože mozek má tendenci řídit se předpověďmi. Když někomu, kdo ve Vás má jen trochu důvěry, řekneš, že si zlomí nohu, zlomí si ji. Někdy se stává, že když tenhle veliký magický stroj, kterým je tarot, padne do rukou pseudotarotistů, redukují ho na nástroj čtení budoucnosti. Zpředmětňují ho. Je ale zločinem ignorovat skutečnost, že tarot je dílo posvátného umění. 

Říkal jste, že k tomu, abychom někomu mohli vyložit tarot, je nutné se od něj distancovat, žádným způsobem nevstupovat do jeho života.

AJ: Ano i ne. Abychom mohli vykládat tarot, je potřeba naprosto se ztotožnit s tím, kdo se ptá, ale zároveň nevstupovat do jeho záležitostí. Je potřeba ho respektovat, nepokoušet se ho ovlivnit nebo využít.

Já jsem vždycky vykládal tarot bezplatně - kromě několika prvních měsíců, protože jsem si musel vydělávat na živobytí - ne proto, že bych byl tak štědrý, ale protože tarot je užitečná věc pro druhé. Kdybych si za něj nechal platit, minul bych se s jeho podstatou a nemohl bych ho tím pádem poznat do hloubky. Provozovat tarot znamená provozovat umění a činit dobro. 

Takže to, co děláte při vykládání tarotu, znamená "ptát se toho, kdo se ptá".

AJ: Ano. Je to jako Geigerův počítač. Řekne Vám, co se děje, co tu probíhá, jak na tom ta která osoba je. Řekne to jí samotné. A někdy odpoví, pokud se objeví pochybnost nebo volba. Tarot vyjasňuje, ukazuje vůli toho, kdo se ptá, a pomáhá mu objevit, co v něm je. 

***

Rozhovor o tarotu s ukrajinským terapeutem a léčitelem Alejadrem Jodorowskym z knihy Psychomagie