Spirituální podstata dohod

13.02.2021

Při svých zkušenostech ze života na Zemi vidíme většinu věcí a situací v životě ze značně limitované perspektivy. Obvykle býváme tak zaneprázdněni napravováním toho, co jsme zkazili, že se ani na okamžik nezastavíme. Proto nemůžeme zjistit, že to, co jsme vnímali jako katastrofu, je ve skutečnosti ta nejlepší a nejvhodnější věc, která se nám v daném okamžiku mohla přihodit (ztráta zaměstnání, rozpad manželství, onemocnění atd.) Každá z těchto událostí je součástí našeho životního plánu. Došlo k nim proto, abychom se naučili důležitému pravidlu, abychom šli jiným směrem anebo aby námi otřásly a my se už konečně probudili.

Tyto události jsou součástí dohod, smluv a záložních plánů, které jsme si vytvořili před inkarnací. Vybírali jsme si situace, které podpoří náš vzestup. Všichni ale máme vždy právo svobodné volby. To, co vnímáme jako předurčení, je také důsledek dohody, kterou jsme sami učinili. Přestože jsou všechny dohody podmíněny svobodnou volbou, můžeme se setkat i s případem, kdy potkáme někoho, ke komu cítíme velkou přitažlivost, ale i tak se rozhodneme jít jiným směrem. Dokud dohody nejsou přijaty všemi zúčastněnými, mají pouze potenciální formu.

ZÁLOŽNÍ PLÁNY - před narozením se můžeme rozhodnout potkat určitou osobu a schválit určitý "scénář", který jsme si sestavili, a pak dotyčnou osobu minout bez povšimnutí. Můžeme tu osobu potkat později. Pokud se setkání poprvé neuskutečnilo, a toto setkání je pro naši duši důležité, vytvoříme si situaci setkání za úplně odlišných podmínek znovu. Například dítě, které mělo být vaší dcerou, se může narodit jako vaše vnučka, nebo pokud něco brání v tom, že se máte narodit vašim rodičům, můžete se poté k nim dostat jako snacha, se kterou budete mít silnou vazbu. Pro někoho tato informace může být důležitá, protože se v původní rodině cítil jako černá ovce, a konečně si dotyčná osoba může oddechnout a může z něj spadnout tlak, kdy se snažil zapadnout do systému, kde cítil, že nepatří. Na druhé straně ne ke všem událostem dochází kvůli dohodám, věci se dějí i náhodně.

SPŘÍZNĚNÉ DUŠE - tyto dohody jsou dokonalou ilustrací svobodné volby v praxi. Pro své vztahy si vytváříme spoustu záložních plánů a většina z nich má souvislost se základní životním úkolem. Jedna z největších lásek je ta, která se rodí bez dohod. Setkání s "bývalou" láskou může být velmi posilující a romantické. Pravdou je, že každý trvalý vztah je třeba postavit na každodenní rutině.

RODOVÝ ZÁMĚR - nejprve si ustavíme dohody s rodiči, rodinou a jinými důležitými lidmi v našich životech za účelem sestavení rodového záměru. Spousta rodin a rodů mívá specifický záměr - v některých rodinách se vyskytuje spousta lékařů, léčitelů, umělců, hudebníků. Slavný jasnovidec Edgar Cayce pocházel z takového rodu.

ENERGETICKÉ VZORY - tato smlouva zahrnuje lidi s podstatně velkým věkovým rozdílem, které člověk potká v pravý čas, aby tomuto mladšímu člověku předal energetický vzor. Umožňují těmto duším poznat, čím by chtěli být, až dospějí. Tohoto člověka může dítě potkat na ulici. Proto příště, až uvidíte, jak na vás zírá malé dítě, uvědomte si, že spolu můžete mít tuto smlouvu, a umožněte jim toto setkání. Dívejte se do očí. Pokud člověk nedokázal najít energetický vzor v dětství, může mít problémy s uvědoměním si vlastního Já. Správné nastavení vnímání sebe sama je zásadní.

KARMICKÉ DOHODY - abychom se mohli rychleji vyvíjet, musíme uvolnit karmu. Během plánovací fáze si vybíráme určité karmické dohody. Poskytují nám efektivní nástroje ke zvládnutí životních lekcí. Jsou užitečné tehdy, když se snažíme dát dohromady vztah, který jsme nenaplnili v předchozích životech. Protože není možné dlouhodobé vztahy budovat na karmických základech, všechny nové karmické dohody, jež jsme si zvolili, musí být dovršeny velmi rychle.

JINÉ DOHODY

PŘECHODOVÉ DOHODY - jedná se o nejvýznamnější dohody, které jsou uzavírány s jedincem, který nás má pustit, když umíráme. Syn nebo dcera řeknou: "Můžeš v klidu odejít, maminko, tatínku. Můžeš jít, když chceš. Všichni budeme v pořádku." Proběhne tak naplnění dohody a umírající tak získá povolení odejít.

UVÍTACÍ DOHODY - týkají se lidí, kteří se na spirituální rovině uvolí k tomu přivítat nás, když přijedeme Domů. Bývají to partneři, kteří odešli před námi, nebo někdo jiný (teta, strýc, kamarád ze střední). Přechod na druhý břeh je pravděpodobně druhá nejtěžší věc, kterou v životě učiníme. Nejtěžší přechod, jejž zakoušíme, je vstup do tohoto života ve chvíli narození.)

DOHODY DRUHÉHO DECHU - jedná se o bezpečnostní dohody. Tyto dohody zahrnují osobu, k níž jsme měli velmi blízký vztah alespoň v jednom z předchozích životů. Tato osoba se uvolí vstoupit nám do života ve velmi důležitém období, aby zkontrolovala, jestli jsme neuhnuli z cesty, kterou jsme si pro sebe určili. Tyto známosti jsou často velmi intenzivní a nutí nás s těmito lidmi na chvíli zůstat. Daná osoba nám nebude pomáhat, ale přímo nás vyhodí ze zajetých rutinních kolejí. Má nám připomenout náš původní záměr duše a směr. Často jsou to neodolatelné románky, něco do nás musí narazit, abychom se probrali - podle původního plánu jde o velmi silné a krátkodobé vztahy. Tyto dohody vytvářejí pro obě strany příležitost změnit směřování jejich životů.

MENŠÍ DOHODY A "NEDOHODY" - ne všechny dohody mají přímou souvislost s naším životním úkolem. Mnohé z nich se více týkají druhých než nás. Někdy prostě zaujmeme místo pouhých účastníků v dohodách jiných lidí. Proto je doporučeno, že není vždy užitečné brát si věci osobně, protože se nás jednoduše netykají. Někdy se nám může zdát, že jsme zahrnuti do určité situace natolik, že máme dojem, jako by se to přihodilo právě nám. Občas je šálek kávy pouze šálkem kávy" a dané setkání je pro nás jen příjemným setkáním.

Vybrané výpisky z knihy 12 základních duchovních pravidel (Steve Rother)

(Překlad z originálu: Spiritual psychology)