Posvátný symbol kruhu

30.11.2022

Mnoho indiánských skupin pojímá plynutí času jako kruhové, což můžeme pozorovat v nepřetržitém koloběhu života, smrti a znovuzrození, v koloběhu Slunce a Měsíce, vody a deště, v koloběhu ročních období, v regeneraci všeho, co sdílí Zemi - znovuobnovení rostlin, zvířat a lidí. Pro Indiány je kruh symbolem soudržnosti lidí, symbolem příbuzných a přátel spojených v míru.

Indiáni vycházejí z předpokladu, že posvátný kruh bývá rozdělený dvěma osami do čtyř světových stran, a každá světová strana symbolizuje jeden ze čtyř základních živlů. Východní strana reprezentuje vzduch, jih - oheň, západ - vodu a sever - zem. Ke světovým stranám přiřazujeme rovněž i roční období. Jaro je spojené s východem , léto s jihem, podzim s západem a zima se severem. Také barvy zastupují všechny lidské rasy - bílá, černá, červená, žlutá. Posvátný kruh můžeme použít i k vyjádření etap lidského života - dětství, dospívání, dospělost a stáří.

Magický kruh poskytoval rady, jak žít, nalézt sebe sama a dosáhnout rovnováhy v životě. Dodnes se tento posvátný symbol v podobě velkých kamenných kruhů objevuje na různých místech na Velkých pláních Severní Ameriky.

Medicínový kruh

Medicínový kruh vyjadřuje také člověka a jeho život. Všichni lidé jsou tvořeni rovněž čtyřmi částmi/rovinami - fyzickou, mentální, emocionální a duchovní. Pro spokojený, harmonický a zdravý život by měly být všechny tyto čtyři části vyvážené, rovnoměrně rozvinuté a měla by se jim věnovat stejná pozornost a energie.

Jednotlivé části si mohou vzájemně pomáhat tak, aby byla zachována harmonie celé lidské osobnosti. V těch více rozvinutých částech se nachází podpora pro ty méně rozvinuté. 

Medicínový kruh je tvořen několika životními etapami, kterými procházíme od narození ke smrti. Každá část kruhu a síla, která ji tvoří, jako láska, víra, čest a sdílení je nesmírně důležitá. Pro naplnění zdravého života by člověk měl projít jednotlivými etapami a vším, co k nim patří. Teprve pak může být kruh dokončen.

DĚTSTVÍ - láska (0 - 4 let vliv matky, 4 - 8 let vliv babičky a dědečka, od 8 let vliv otce)

DOSPÍVÁNÍ - víra (od 14 let - hledání vize, mentor, spolek)

DOSPĚLOST - čest, upřímnost (manželství, skupina)

STÁŘÍ - sdílení (od 60 let - stařešina)

Příklady kruhových symbolů

SLUNCE je dárcem života, světla a tepla. Bez Slunce by nebyl život.

"Žijeme v jednotě s přírodou. Země je kulatá, Měsíc je kulatý a Slunce je také kulaté ... proto přirozeným pohybem Universa je kruh." Pablo Russell, kmen Černonožců, Kanada

LAPAČ SNŮ, jehož původ najdeme u indiánského kmene Odžibvejů, má chránit dítě před špatnými sny. Matky ho zavěšují nad postel spícího dítěte a věří, že zlé sny budou bloudit v nekonečné síti, než je spálí ranní Slunce a ty dobré sny z peříček sklouznou snícímu přímo do mysli a duše.

OBŘADNÍ DÝMKA Účastníci náboženských obřadů sedí v kruhu směrem ke Slunci, kouří dýmku a vysílají ústy kouř z dýmky do všech světových stran, Matce Zemi a Velkému Duchu. Jak kouř stoupá vzhůru, bere s sebou modlitby ke Stvořiteli a všem blízkým, kteří již odešli. Kouření dýmky je tak spojovalo do pomyslné jednoty kruhu, kde jsou si všechny lidské bytosti stejně rovny a každý tu má své místo.

MANDALA znamená kruh. Je obrazcem symbolizující Vesmír, který je užíván při rituálech a meditacích. Kmen Navahů vytvářel léčivé pískové mandaly, které obsahovaly příběh s ponaučením a poselstvím. Během uzdravovacího obřadu se pozemští lidé a svatí spojovali v harmonii, a tak docházelo k uzdravení a ochraně.

BUBEN je kruh a tlukot srdce ... Symbolizuje jednotu minulosti, přítomnosti a budoucnosti, a tato jednota spojuje lidi. Bubnování představuje věčné rytmy přírody a navrací vše zpět do rovnováhy. Buben je darem Velkého Ducha a jeho zvuk je vyvoláván jeho samotnou duší.

ŠTÍT kruhového tvaru měl pro bojovníka nejen ochranný, ale i mystický význam. Ten, kdo šel do boje se štítem, měl větší moc. Podle kresby na štítu, vyobrazení symbolů a doplňků mohl nepřítel poznat, jakého bojovníka má před sebou. 


Na toto téma mohu doporučit: 

Meditace Setkání s průvodci v medicínském kruhu

V rámci této meditace Vás provedu procesem naprostého uvolnění a zklidnění, kdy nastane ideální příležitost setkat se s vašimi průvodci, aby vám poskytli(y) rady, které potřebujete pro vaši cestu právě teď.   

Znamení | 50 kulatých karet + výkladová kniha

Karty Znamení v originálním kulatém provedení Vám předají poznání, kdykoli dovolíte nebesům promlouvat do Vaší situace.

Kruh je symbolem ochrany a je vnímán jako posvátný symbol, který udržuje energii.