Osobní vize a proč je důležité vnímat hlas srdce

05.02.2021

Vyjasněním si osobní vize dochází k eliminaci vnitřních konfliktních situací spojených s těžkými pocity rozhodování. Postupně mizí pocity zmatku a nejistoty, zda je náš život smysluplný a zda jdeme správnou cestou.Osobní vize je spojená především s našimi nejvyššími hodnotami, které jsou naším hnacím motorem, naší motivací a smyslem, proč bychom měli dělat to, co dělat chceme.

Nastavení osobní vize není otázkou pár dnů, ve své podstatě je to součástí procesu vnitřní proměny (transformace), přepsat stará neužitečná přesvědčení a programy, které byly příčinou stagnace v životě. Jsou to historicky vložené programy, které jsme vstřebávali od našeho dětství.

Touha po ZMĚNĚ

Obrovským paradoxem je, že lidé se bojí změny, ale na druhou stranu po změně touží. Zaběhnutá rutina a stereotyp je tak hustě známý, že není možnost dalšího pohybu.Jak odlehčit všední hustotě dnů? ZMĚNOU! A jsme u toho, změna je totiž jediná konstanta, která je v životě jistá. Každé ráno se budíme zralejší, každým okamžikem se mění naše buněčná soustava.

Což znamená, že všichni jsme schopni učinit změny v životě a je jedno, v jakém rozsahu nebo směru, pokud si udržíme jasný záměr. Je čistě na nás, jaké nové energetické kódy zapíšeme do každé obnovené buňky našeho těla. Dobrá zpráva je, že lidé se skutečně mohou změnit na velmi hluboké úrovni!

Příčina rutiny

Hlavní příčinou, proč setrváváme v zajetých kolejích,jsou naše strachy, převzaté zkušenosti od druhých (často pouze ze zprostředkovaného vyprávění), předešlá domnělá selhání, která se týkala naprosto jiné situace. Pamatujme, že jakoukoli změnu děláme, děláme vždy poprvé. To je důvod, proč se oprostit od nezdravě držených zkušeností. Vše nové potřebuje závan svěžesti, euforie a víry, aby se mohla postupně realizovat vize, která je skutečně procítěna na srdeční rovině. A ze srdce vychází vždy naděje!

V okamžiku, kdy je osobní vize procítěna ze srdeční úrovně (srdeční inteligence), vzrůstá naše fyzická, psychická a mentální síla (odolnost).

Sebevědomý vizionář

Naše sebevědomí a sebehodnota se začínají zdravě ukotvovat díky vnitřní přeměně a nově vytvořených přesvědčení, která vycházejí z naší skutečné podstaty a vnitřní svobody. Přijde pochopení a tendence k odpuštění, a to nejen ostatním, ale především sobě. Vyjasněním si osobní vize dochází k postupnému vnitřnímu léčení minulých zklamání, která se velkou měrou podílela na přítomnosti strachu, který bránil podniknout cokoli nového (jiného), co by mohlo vést ke zlepšení kvality života a vyvázat se z nezdravých situací.

Biochemie srdeční inteligence

Naše srdce překládá všechna naše přesvědčení, všechny emoce a představy do vlastní řeči - kódované řeči kmitání a vln, a tu pak vysílá. To je přesně to, co vyzařujeme. Můžeme mluvit, jednat a reagovat, jak chceme, ale pokud každá reakce není v souladu se srdeční inteligencí, vše je umělé a dlouhodobě neudržitelné. Elektrická síla srdečního signálu je až 60× silnější než elektrický signál mozku a magnetické pole srdce dokonce 5000× silnější než pole mozku.

Naším srdcem tedy vysíláme podstatně více energie než naším mozkem.

To je odůvodnění, proč se cítíme mnohonásobně lépe s někým, kdo žije v míru sám se sebou, je vyrovnaný a současně cítíme, že jeho klid prostupuje i nás.

Veronika

Líbil se vám článek? Dejte mi o tom vědět likem, sdílením, ale i třeba komentářem, co vás zaujalo nejvíce?

***

Na toto téma doporučuji knihu Životní nadhled.