Nová úroveň vědomí

23.06.2021

Určitě každý z nás má zkušenost, kdy se ocitl na místě, kam třeba ani původně nechtěl jít, a pak se události vyvinuly takovým směrem, že zmíněné dění ve výsledku přispělo k naplnění určité touhy. A právě touha je to podstatné, oč tu běží, ovšem touha vepsaná do našeho srdce. Touha, jejímž synonymem a hnacím motorem je láska, nikoli chtíč. Následovat tyto intuitivní vhledy je základním předpokladem toho, jak budovat a žít život s pocitem smysluplnosti a vnitřního naplnění.

K nalezení smyslu života nelze, díky Bohu, obejít pár lidí, kteří nám řeknou, co to je, co nás udělá v životě šťastnými. Kdyby to fungovalo takto instantně, nevážili bychom si poznání, které nás vedlo k nalezení životního pokladu ve formě hlubokého poznání. Nepoznali bychom cennost zkušeností, které nás vedly do plné síly. Nedokázali bychom uchopit pravý význam slova inspirace. Tyto zkušenosti v nás doslova a do písmene křesaly jiskry vášně, nadšení a odvahy, léčily nás a jemně povzbuzovaly k tomu, abychom byli schopni podstoupit žádanou změnu ve jménu vzestupu vědomí.

Bez zkušeností bychom nedospěli k pojmenování si nejvyšších hodnot, které stojí zato si úctyhodně bránit. Bránit je s vědomím toho, že existuje velmi křehká hranice mezi respektem a manipulací, mezi asertivitou a skrytou agresivitou. Cesty a způsoby, jak uchopit hlubokou pravdu tohoto poznání, jsou u každého jiné. Jsou miliony variant, ovšem v konečném důsledku je to o scénáři, který má společného jmenovatele.

Mít jasno v tom, co chceme. Jednat v souladu s tímto poznáním a věřit v sebe a ve své sny.

Velmi často se teď stává, že lidé nevědí, co se životem. Jsou unavení z vlastního života a ztrácí se chuť cokoli měnit. Lidé hledají smysl bytí, vytrácí se radost a chybí láska. Je to vlivem postupného kolektivního vývoje, který nás vede více k sobě; vědomím se koncentrovat spíše na srdeční inteligenci. Lidé jsou více a více konfrontováni sami se sebou. Po dlouhou dobu jsme byli zajati v systému, který nám diktoval a řídil naše ideály, naše postoje, často za nás rozhodoval, co, kde, jak a proč dělat. Je jedno, jestli vezmeme "systém" jako dobu, společnost, rodinu, partnerství nebo vlastní mentální nastavení - představu ega o vlastní dokonalosti.

Drazí, jedná se o zrod nového vědomí, kdy staré způsoby fungování už nedávají to, co mají. Jde o vzestup vědomí, což je v životě nesmírně důležité v tom slova smylu, abychom rostli z pohledu duše a byli schopní naplnit to, co máme každý vepsáno v plánu duše. Vše ustojíte, i když se to v některých chvílích zdá velmi těžké, někdy snad i nemožné, ale dáte to. Nová úroveň vědomí nás vede k tomu, jak procítit a nastolit vnitřní svobodu v autentickém pojetí, a to je ona zmíněná změna díky vzestupu vědomí na kolektivní rovině, se kterou si někteří nedokážou poradit. Nevědí, jak se to dělá žít podle svého.

Lidé se ptají: "Co to je, co mě udělá šťastným?"

Doteď to bylo dané, v určité formě pochopitelné a snadnější. Ve své podstatě jde o znovu-nalezení vlastního zdroje vrozené moudrosti, jak to udělat, abychom svému životu dali smysl. Tím smyslem je následování a naplňování toho, co každý z nás dostal do vínku. V racionálním pojetí mluvíme o rozvíjení talentů a vrozených schopností, díky kterým má každý z nás předpoklad, jak si užívat život plnými doušky. Po svém, plně autenticky a bez vlivu davové psychózy.

Tím, že se přestaneme bát vlastní síly a rozpomeneme se na naše plány, které byly dávno předurčeny, aby se naplnily, napojujeme se na zdroj vyšší inteligence.

Toto spojení nás nikdy nezklame, v kontaktu s tímto vědomím jsme vždy v bezpečí, plní síly a důvěry ve vývoj procesu, a tento stav pozná zaručeně každý. Pokud dojde k vědomému rozhodnutí následovat předurčený plán v podobě našich snů, dochází k vnitřní změně, začneme přepisovat vnitřní přesvědčení, která dříve blokovala hladký průběh naplnění. Díky zažehnutí vnitřního motivačního systému se začnou utvářet nová synaptická spojení v mozku, do žil se začne vlévat nový život, a na základě této biochemie v našem těle dochází ke změně smýšlení nad celkovým průběhem našeho života. Začínáme reagovat jinak než dosud; krok za krokem je utvářena cesta do ráje našeho bytí.

Nepodceňujme dlouhodobě nutkavou touhu něco změnit.

Nepodceňujme tiché volání: "Ano, toto je ta správná volba, touto cestou se vydej." Léčivý proces tím tak může započít. Fyzicky, mentálně, emocionálně a spirituálně se připravujeme na proces naplnění světlem poznání. Získáváme více energie, ať už fyzické - vyvíjíme akci, mentální - jsme rozhodnější, emocionální - jsme klidnější i spirituální, což se projevuje zesílenou intuicí, kdy každý čin a události dostávají smysl. Hmotným důkazem pak jsou lidé a náhodné události jako dar seslaný z nebes v ten správný čas. A to je pak nádhera tvořit!

Veronika


Líbil se vám článek? Dejte mi vědět sdílením, likem nebo krátkým komentářem, co si získalo vaši pozornost?

O rozpoznání smysluplnosti ve Vašem životě píšu v knize Životní nadhled.