Mluva Vaší duše

27.05.2021

Jakmile vám vaše duše chce něco říci, má v podstatě dvě možnosti - buď vám dá signály skrze vnitřní svět nebo vás upozorní přes vnější svět. Vaše tělo je přitom nejen součástí vašeho vnitřního světa (jako prostředek, který produkuje pocity a myšlenky) ale i vnějšího světa (tím, že jedná). Představuje takříkajíc most mezi oběma světy.

Signály duše se tudíž projevují na třech úrovních vnímání:

  • Přes citové prožitky a vnitřní stavy (vnitřní svět)
  • Přes signály a reakce vašeho těla
  • Přes výjimečné události v životě (vnější svět)

Když se člověk hodně vzdálí od svého určení nebo od tužeb duše, žije - z pohledu duše - nesmyslný život. Duše se potom pokusí na to nějakým způsobem upozornit. Objeví se pocity, zkušenosti a životní příhody, které poukazují na to, že něco nesouhlasí.

Jestliže se člověk zpěčuje přijmout a chápat tyto pocity nebo zkušenosti, život pak vyvine větší tlak. Zkušenosti budou pak výraznější. Tělo reaguje výmluvněji. A život je neustále "těžší". Když člověk nechápe, co se děje, pokusí se to odehnat, utéct před tím nebo uvěří, že tu jde o to, aby s událostmi a pocity bojoval. Potom vynaloží veškerou svou sílu a postaví se proti tomu.

A život opět umocní svůj tlak. Bude ho zvyšovat tak dlouho, dokud to člověk nepochopí nebo to - z pohledu duše - už bude zcela nesmyslné. Jakmile žádné poselství k ničemu nevede, když člověk ničemu neporozuměl, když nedošlo k osobnímu růstu a ani už nemůže dojít k žádnému skutečně novému zážitku, duše se stáhne do ústraní.

CO JE TO "POCIT ŽIVOTNÍHO PLÁNU" VAŠÍ DUŠE?

Rozmanitost pocitů je tak veliká, že jimi člověk bývá často až zavalený, má-li rozhodnout nějakou věc na základě pocitu. Už jen u samotných pozitivních pocitů je bohatá škála, začneme-li s tichým vnitřním úsměvem až po nadšené euforické poskakování z radosti či zaplavující pocity štěstí. Vzpomeňte jen na to, jaké pocity člověka přepadnou, jestliže se mu podaří vykonat něco dobrého nebo dostane nějaký dárek, když sedí na horské dráze (pokud to má rád) nebo zažije-li překrásný západ slunce.

JAK LZE VNÍMAT PLÁN VAŠÍ DUŠE?

Když je pro vaše JÁ něco "pěkné", těší se z toho. Vy při tom vypadáte nadšeně nebo jste plní euforie, srdce vám skáče, zdá se, že překypujete štěstím. Všechny pocity, které se silně projeví na povrchu a potom se znovu zřetelně vracejí na staré místo, jsou reakce vašeho JÁ. Tyto pocity jsou velmi důležité směrovky pro plán vašeho JÁ, neboť pokud neprožívá to, co prožít chce, může svou nespokojeností ztěžovat plán duše.

Radost je pocit důležitý pro plán vašeho JÁ, takže následujte radost, kamkoliv si jen přejete, a všímejte si přitom i pocitu, který následuje ...

JAK MŮŽETE VNÍMAT PLÁN SVÉ DUŠE

Duše se těší stejným způsobem jako vaše JÁ. Když se duše přiblíží svým touhám, prožije něco, co lze označit nejlépe jako "blaženost". Blaženost je mírná a šťastná a milující zároveň. Jamile ji pocítíte, velmi se upokojíte a vnitřně se zklidníte. Nebo budete i trochu zamyšlení. A ucítíte, že je to "správně".

"Přesně tak to souhlasí, všechno se dostává na svoje místo, i když jsem si myslel/a, že bych to měl/a udělat jinak." Když budete následovat plán své duše, pocítíte čím dál větší vnitřní jistotu a klid. A důvěru. Budete to vnímat tak, jako byste byli vedeni po jedné kolejnici, po zřetelné, přímé cestě k obzoru. Zrodí se ve vás pocit nedotknutelnosti a neochvějného vědění.

Úryvek z knihy Tajemství plánu vašeho života (Ruediger Schache)