Když se srdce léčí ze ztráty a zklamání

21.10.2020

Když se naše srdce zklame - v lásce, v přátelství či v jiných blízkých vztazích - je to vždy velmi těžká zkušenost. Moderní neurověda dokonce odhalila, že trápení, které zažíváme, zaznamenává náš mozek stejně jako fyzickou bolest. Z toho vyplývá, že pokud se cítíme opuštění nebo odmítnutí, ztrácíme chuť jíst, nemůžeme spát, těžce se nám dýchá, pociťujeme příznaky chřipky nebo můžeme mít tzv. pocity "přejetí parním válcem".

Co můžeme udělat pro to, abychom byli schopni akceptovat ztrátu partnera, přítele nebo blízké milované osoby? Jakou pravdu můžeme najít za příběhem, který si neustále přehráváme v mysli, co jsme udělali špatně nebo v opačném případě ten druhý co udělal a neudělal?

Co nám pomůže namísto toho, abychom trávili hodiny planými myšlenkami, co nám ten druhý udělal či neudělal? Můžeme udělat něco užitečnějšího, než odsuzovat sami sebe za to, co jsme řekli nebo udělali, nebo v dalším případě naopak litovat toho, že jsme měli udělat něco jinak? A co můžeme udělat, když se vnitřní dialog rozvíjí tak, že se téměř začneme utápět v pocitech zoufalství, že je něco špatně s námi, že nejsme dost dobří, abychom si zasloužili lásku?

Vše je dočasné jako hrad z písku. Buduj, pečuj a užívej, a když přijde čas, nech to jít.

Jako první věc, co je potřeba udělat, když někoho ztratíme nebo nás někdo zradí, je spojit se znovu s moudrostí našeho srdce, jak zpracovat a nechat odejít bolest, která nám zůstala v srdci po odchodu toho druhého. Karlfried Von Durckheim - psychoterapeut a Zen mistr - se zmiňuje, že je velmi důležité procházet těmito těžkými časy na vědomé úrovni.

Ten, kdo je na cestě k tomuto uvědomění a nachází se v těžkých časech, se nebude obracet na ty, kteří mu nabídnou útočiště a pohodlí a budou v něm podporovat setrvání v jeho "starém" Já. Raději vyhledá někoho, kdo jej důvěrně a otevřeně podpoří v tom, aby našel odvahu, jak být pravdivý sám k sobě a překonat tak tyto složité časy. Pouze tehdy, když jsme vystaveni čisté ztrátě a zničení, nalezneme to, co je nezničitelné. Díky odbourání iluzí nalezneme důstojnost a ducha skutečného probuzení.

Někdy trápení nad ztrátou, neočekávaná zrada a zklamání nás posilují na hluboké úrovni, abychom se stali více autentičtí a svobodní v našich životech. Díky tomu sílíme v našich srdcích a nacházíme svou důstojnost a sebehodnotu. Pokud truchlíme a snažíme se projít těmito těžkými časy s čestností a ohleduplností vůči sobě, prohlubuje se tak naše schopnost milovat sebe sama a ostatní. Budujeme v sobě důvěru, která nám v budoucnu velmi pomůže překonávat podobné situace.

Dýchej a pamatuj, že okolo Tebe je bezpočet jiných lidí, kteří se trápí a procházejí podobnou situací jako Ty. Nikdy nejsme v žádné situaci sami. Učením se, jak přečkat současné potíže, je jedna z mála věcí, která nám pomůže rozpoznat ta správná slova, co říci a udělat, když se ostatní trápí.

Zdroj: www.jackkornfield.com/zen-aching-heart/

Překlad: Intuitivní vedení - Veronika