Každá žena vyléčená ze svých zranění spouští léčivý proces u ostatních žen

29.04.2021

Žijeme v uspěchané době, kdy jsme vystaveny situacím v podobě úspěšnosti, ale současně citlivosti a lidskosti. V posledních letech je zvýrazněna pozornost na autenticitu, ovšem na druhou stranu se po nás chce výkon; něco ukázat světu. Neustálý tlak na dokonalost nás žene vpřed, aniž bychom si uvědomovaly, mluvím za nás ženy, že hlavním přínosem je především sledovat samu sebe, kam to "vlastně" jdeme a proč? Co mi to dává? V konečném důsledku i za kým jdeme ...

Kým jste na své cestě? Jsem to VY nebo NĚKDO, kdo vyhovuje ostatním?

Co ženy žene nemilosrdnou rychlostí vřed, je silně aktivované mužství. Mužský princip, který přebíjí a tlačí do pozadí ženský princip, který je výrazem trpělivosti, sdílení, tvořivosti, péče, a především změny. Mužský princip zastupuje řád, logiku, strategii, akci a soutěživost. Dvě vnitřní síly - mužský a ženský element osobnosti -které mají svůj vlastní prostor a vliv na naše mentální nastavení, emoce, a následně i kvalitu bytí.

Vidím kolem sebe ženy, které nevědomě přebírají mužské role, ať už v zaměstnání, v partnerství, v rodině, v konečném měřítku se tato bojovná asertivita promítá v celkovém postoji v životě. Snaží se dokázat světu svoji nezávislost, v nezdravém pojetí samostatnost a touží mít vše pod kontrolou. Chtějí vítězit za každou cenu, jejich pravda je pravda s velkým P, a nic to nezmění. Tyto ženy si nedovolí jakkoli polevit, nedovolí nikomu, byť jen na okamžik, aby rozpoznal bolavá, a tím tak zranitelná místa, která záměrně ukryly dost hluboko, aby byla světu skryta. Často tyto ženy žijí samy, nebo v symbiotickém partnerském vztahu. Ale o vztazích někdy jindy, ono v tomto ohledu je více příčin ... Nerada bych, aby to vyznělo tak, že se ženou, která dokáže být sama, je "něco" jinak. 

***

Před časem jsem mluvila s jednou výjimečnou ženou - silnou, stabilní v pracovní oblasti, samostatnou, zajištěnou ...

Mluvily jsme o mužích, o jejich přítomnosti po boku žen a o jistotách v partnerství. O tom, co si ženy nevědomě zakazují a současně hluboce touží mít. Je to pocit bezpečí, pocit sdílení a nepopsatelný pocit vědomí ochrany v podobě mužovy přítomnosti. Vnímat vedle sebe muže, kterému se žena beze studu schoulí na hruď, nechá se hýčkat a chránit. Muže dostatečně silného na to, aby dokázal pochopit sílu ženy a současně dokázal miloval i její zranitelnost. Co se pak stalo?
Tato žena se zasnila, výrazně se zjemnily rysy v jejím obličeji, její krásné oči zahalil slzavý výraz a já vnímala nádhernou křehkost této ženy. Změna ve výrazu a celkovém vyzařování byla výrazná, zranitelná poddajnost se snoubila s vnitřní silou. Touha duše této ženy po bezpečné náruči muže byla upřímná, zbavená kontroly, připravená se konečně odevzdat ...

Tento zážitek byl velmi silný, ostatně jako všechny momenty, kdy cítím, že polevují ledové kry v srdeční oblasti, léčí se ženský princip a transformuje se ten mužský princip. Žena poté dovoluje vstoupit muži do jejího života, se kterým je potenciál vytvořit stabilní a silný pár. Tento okamžik je doslova a do písmene obrovskou obrodou života ženy, kdy přestává být na všechno úplně sama ... 

***

Každá žena ve skrytu duše touží po bezpečné náruči muže. V tomto ohledu záleží na tom, jak dalece každá jednotlivá žena dovolí projevit svou slabost tím, aby se odevzdala muži. V tomto pojetí je slabost zranitelností, citlivostí; je to autentická podoba "vnitřní ženy", která se navenek chová tak, jak se cítí uvnitř. Pokud je žena zraněná, těžko dovolí muži, aby ji chránil a ona současně i cítila, že jí nebere sílu, aby v ní nevyvolával pocit dluhu. S tímto nastavením, často nevědomým, bude žena muži zrcadlit jeho zraněné mužství. Takto nelze nalézt klid a bezpečný přístav ve vztahu.

Stejně tak jako my ženy uzdravujeme své nitro, vnitřní ženu, tak i muži jsou na cestě k zocelení se ve své autentické mužské síle skrze zrcadlení nevyléčených bolestí, zklamání či traumat na úrovni mužského principu.

Muž, který bojuje s projevem své citlivosti, dělá mu problémy vyjádřit své pocity, není schopen převzít zodpovědnost ve vztahu, jen těžko a se sebezapřením bude oporou ženě, která má své ženství na podobné úrovni jako jeho zraněné mužství.

Z tohoto vztahu budou oba dva časem bolestně unaveni. Žena nedostane to, po čem touží, a muž to jednoduše nedá, a dříve nebo později se může stát, že časem jeden odejde.

Dostaneme-li do rovnováhy naši vnitřní ženskou a mužskou polaritu, stáváme se celistvé a stabilní.

Jakmile budeme věnovat pozornost vyléčení našeho posvátného ženství, které je archetypálně pečující a přijímající, poznáme, že už není třeba se strachovat a skrývat svoji jemnost, citlivost a zranitelnost, neboť se staneme stabilní a jisté bez výkyvů "hysterie". Ženy získají přístup k silnému zdroji energie, a pak dochází k naprosto přirozenému uchopení síly vlastní osobnosti. Ženy, které mají dominantnější spíše mužský princip; ženy předurčeny k vedení a jednoduše k prožitku života skrze sílu vnitřního leadera, tak dokážou plout životem s vyšší dávkou lehkosti. Ženy, které mají dominantnější spíše ženský princip, ženy předurčeny k harmonizaci a péči, se tak stávají více stabilní i rozhodné.

Na vyšší úrovni se tyto polarity spojují a žena dosahuje celistvosti, řekněme i určité formy zralosti, kdy si je vědoma sebe sama, své síly, svého ženství, ale i mužské asertivní části. Taková žena probouzí léčivý proces nejen u ostatních žen formou pochopení a podpory, ale i vnitřní sílu u svého muže. Oba dva poté naleznou odvahu projevit se ve své zranitelnost, a to beze strachu a výčitek, čímž se prohlubuje důvěra mezi partnery a síla partnerství jako celku. Archetypální mužská síla nabývá s intenzitou archetypální ženské síly. Oba partneři nalézají vzájemný pocit bezpečí domova v harmonii polarit.

Každá vyléčená žena ze svých vnitřních zranění spouští léčivý proces u ostatních žen.


Veronika


Zaujal Vás článek? Budu ráda, když mi o tom dáte vědět likem, sdílením nebo třeba komentářem, co Vás zaujalo nejvíce?

***

CESTA K BOHYNI je vhodná meditace na toto téma.