Karma neexistuje

05.01.2021

Co je to karma? Karma je skloňována často s tím, co si máme odžít, co jsme si neušlechtilými činy v minulosti, ale i v minulých životech, nastřádali do pomyslné schránky zvaná karma. Dokonce se můžeme dočíst, že výsledek těchto minulých činů máme teď "za trest" si odžít, abychom se napravili jejich opětovným prožitkem. V průběhu života se stává, že se lidé ocitají v těžších podmínkách, kdy si kladou otázku, jak z toho všeho ven, jak vyřešit to trápení. A začnou pátrat po důvodech. V těchto fázích přicházejí informace zvenčí, že se jedná o karmickou situaci, která se objevila, aby byla vyřešena a lidé byli zbaveni "karmického zatížení".

Někteří lidé žijí dlouhodobě s mylnou představou, že jejich neutěšivá životní situace je karmického původu, a proto ji musí trpělivě snášet!! Proč? Protože jim kdosi řekl, nebo si někde přečetli, že se jedná o odčinění "hříchů" (z minulých životů). Jak obrovský omyl v chápání životní krize. Nikdo na tomto světě nemá právo cokoli u druhého nazývat hříchem a stejně tak nemá právo druhému diktovat, že ho tohoto hříchu může zbavit.

Je neuvěřitelné, jak lidé velmi snadno přijmou za svojí pravdu něco, co je smyšleného charakteru. Zcela zbytečně si brání v prožívání plného potenciálu štěstí tím, že věří, když budou úpěnlivě trpět, dochází tím k odčinění hříchů a následnému spasení. Ale kdy přijde spasení? Kdo má říci, že se už mohou vyvázat z pomyslných trnových okovů a začít žít naplno, ze srdce a s radostí z každého nového dne.

Pojem "karma" slouží jako alibi, jak se vyhnout změně, která je žádoucí v souvislosti s požadovaným posunem vědomí.

Ono zmíněné nevědomé přesvědčení, kvůli kterému se lidé vzdalují vlastnímu autentickému životu, má i svoje výhody. Mluvíme o období, kdy se lidé podvědomě chrání a připravují na den D, kdy budou připraveni se podívat sami sobě do očí a přiznat si pravdu. Zabřednout v rutině zvyku je jednodušší. Těžké energie táhnou dolů, je těžké pak roztáhnout křídla a povznést se nad celé dění. To vysvětluje, proč se někteří lidé cítí těžcí, pro vnímavější jedince je celková energie daného člověka pocitově těžká.

Karma neexistuje.

Pokud tedy použijeme termín "životní schránka s našimi činy", ta se začíná plnit při našem narození. Každá duše přichází na tento svět naprosto čistá. Naprosto čistá. Jaká mentální přesvědčení si naskládáme do hlavy, záleží na poměrech rodinného systému, do kterého jsme se narodili, a jak dalece dovolíme, aby nás ovlivňoval okolní svět.

Všichni se rodíme jako čisté duše absolutně bez zatížení jakéhokoliv trestu.

Rozhodli jsme se přijít na tento svět neposkvrnění, s krystalickou čistotou v srdci. V tomto směru se můžeme s důvěrou učit od dětí. Existuje i tvrzení, že děti přicházejí učit dospělé se opět navrátit do krystalické čistoty. Rozpomenout se ... s pomocí dětské nevinnosti a vyšší dávky lehkosti, hravosti a spontánnosti; s pomocí schopností, od kterých se v průběhu dospělosti logikou mysli vzdalujeme.

Vše, co se nám v životě děje, je ovlivňováno kvalitou spojení s naší vnitřní částí krystalické čistoty; božstvím uvnitř nás. Říká se, že dítě do věku 3 let je schopno říci, proč přišlo na tento svět, a co je jeho posláním. Psychologie osobnosti udává, že osobnost člověka je utvořena už ve 3 letech. Zde bychom mohli nalézt souvislost mezi racionálním a spirituálním pojetím raného dětství. Jsou skutečně děti tak nevědomé a nechápavé vůči okolnímu světu, jak mnohdy můžeme slyšet?

Tím, že se v průběhu života lidé učí více následovat ego vedení, dochází k postupnému odklánění od vrozené moudrosti. Pak se lidé ocitají ve vymyšlených situacích, ve kterých ani není divu, že trvá delší dobu, než vyplují na povrch rozhodnutí na bázi krystalické čistoty. Ego je naučené poslouchat informace zvenčí, to chce zapadat a nepřestává usilovat o nadvládu. Po období delšího uvěznění přichází na řadu charakteristická fáze hledání něčeho vyššího, něčeho, co přesahuje dosud poznané. Pochopitelně, protože doba útlumu není pro nikoho příjemná. Za těchto podmínek už nefunguje ani alibi v karmickém slova smyslu.

Věřte, že ze všech složitých situací je vždy východisko.

V okamžiku, kdy se lidé přestanou zaobírat tím, jakým typem karmického zatížení procházejí či jaké vlivy z minulých životů přesahují do života současného, přestanou se trápit tím, co nefunguje. Neexistuje člověk, který zažene temné stíny druhého člověka - můžeme znát jako vyčištění karmy atd. Může jej podpořit, ale nic nemůže odčinit, očistit atd. za druhého.

Útěchou nám může být ten fakt, že vše jsme si pro sebe předem naplánovali. A proto jedině ten, kdo situaci vytvořil, ví, jak ji změnit.

V okamžiku, kdy se lidé upřímně rozhodnou, že pouze oni sami mohou změnit to, co se děje, zapojují se do synchronního dění celého vesmíru. Lidé znovu-objeví vnitřní kontakt s pomyslnou červenou nití osudovosti a získávají sílu ocenit krystalickou čistotu svého vnitřního světa.

S tímto novým postojem se změní všechno a zároveň nic. Vše je myšleno v celkovém postoji k životu a nic v okamžiku změny postoje, neboť v tu chvíli dojde k propojení s vyšším vědomím, a o to celou dobu jde.

Veronika