Jak začít plnit vlastní pohár životní spokojenosti

16.08.2022

Tam, kam plyne pozornost, tam se vytváří hmotná realita; jde o zákon přitažlivosti. Na co myslíte, to se zhmotňuje. Na co myslíte, to si přitahujete a je vaším každodenním chlebem. Čeho se bojíte, rovněž k sobě přitahujete jako "zisk".

Ano zisk!

Někdo by mohl namítnout: Jak je možné, že to, co nechci, můžu nazývat ziskem? To nechápu!

Je to tak!

V tomto případě mluvíme o protipólu. Místo vděčnosti si stěžujete, a tím pádem přitahujete to, co je s vámi v nejsilnější rezonanci. Je důležité přestat si stěžovat a vytvářet si katastrofické scénáře. To je celé.

Ochromená reakce přichází v okamžiku, kdy padnou otázky, které směřují ke konkrétním činům, jak to udělat.

Jak se dostat ze zajetých kolejí?

Jak se posunout k vysněným podmínkám?

.

.

Nastává pauza, neboť je třeba přepnout mysl na jiný program,

který je dlouhodobě nevyužívaný.

.

.

Chvilku trvá, než se mysl naladí.

.

.

V jednom případě přijde výčet možných variant, které jsou již velmi dobře známé: To je nesmysl řešit, protože by to stejně nevyšlo. Už je příliš pozdě na změnu atd. V dalším případě přichází překvapivá a šeptem pronesená odpověď: Nevím, jak to udělat, ale chci to změnit.

Každý z nás má veškeré předpoklady zařídit si takový život, který stojí za to žít. To je nesporný fakt dokazující naši nezlomnou sílu a moc nad vlastním životem.

Často se stává, že lidé velmi snadno nacházejí kreativní řešení pro životy ostatních. Faktem je, že není náhodné, jaké příběhy přitahují vaši pozornost a jaké i v soukromí řešíte. Z vyšší perspektivy jsou tyto příběhy spojené s vašimi životy červenou nití zvanou OSUDOVOST. Tito lidé jsou k vám přivedení božským řádem, abyste si vzájemně pomohli najít tu správnou cestu ve světě plném nekonečných možností, které se navzájem doplňují v náhodně plánovaných fázích a které dohromady utvářejí velmi přesný mozaikový plán. Z toho plyne, že vždy jste na správném místě, kde máte být, a to může být velmi uklidňující.

Jsme vedení stále a znovu nalézat odvahu a důvody, jak se projevit ve své autenticitě. Najít ten nejpřirozenější stav lehkosti a blaženosti; spočinout ve svém středu, odkud vyvěrají moudrá rozhodnutí, reakce a hluboká sounáležitost ke všem a všemu, kdo a co vás obklopuje. 

Vše je tak, jak má být, i když o tom někdy hluboce pochybujete. Tato slova potvrzují nezbytnou přítomnost víry a naděje, jež vás dokážou uklidnit ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujete. Každá zvolená cesta vás přivádí do míst a mezi lidi, kde splétáte osud ve společných prožitcích. Takové zkušenosti vás tvarují, brousí, léčí a inspirují stát se plně zodpovědnou, milující a podporující bytostí. Jste vtaženi do různých souvislostí, jste aktéři v různých příbězích, ale především jste zodpovědní za dosažení té nejvyšší kvality vašeho vlastního života. To je důvod, proč jsme tady. To je mise každého z nás. Pokud tato zodpovědnost je směřována jinému než vašemu životu, zbavujete síly nejen sebe, ale i ty, za které byste se snažili řešit jejich starosti. Svým způsobem tento postoj brání oběma stranám převzít plnou zodpovědnost za naplnění životní mise ve fyzickém světě reality.

Chce se po vás, abyste se pustili jakékoliv tendence "spasit" někoho vaší pomocí. Takové tendence dost často dusí, na nevědomé úrovni pasují do role oběti, na vědomé úrovni obtěžují. V tomto případě je to jeden z mnoha důkazů, kdy lidé odvracejí nevědomě pozornost od vlastního života. Ve skutečnosti lidé, jež se snaží spasit ostatní svou pomocí, jsou těmi, kteří potřebují sami nalézt povzbuzení, aby vykonali určité změny ve vlastním životě; aby našli sílu něco změnit.

Jak vystoupit z nezdravého vzorce chování "chorobné spásy"?

Začít se soustředit na změny ve vlastním životě! Co když ten druhý má touhu postavit se na vlastní nohy sám? Co když jen hledá sílu a potřebuje čas, který mu berete? Co když ten prvý má nezdravě položené hranice mezi vlastním životem a životem toho druhého? Co když jde o zkoušku pro oba, aby se každý dokázal postavit sám na vlastní nohy?

Mnoho "Co když" otázek vás může vést opět k sobě. Není třeba se zabývat, co potřebují ostatní, nýbrž co potřebujete vyřešit vy na osobní rovině, abyste se přestali zaobírat druhými. Postupně se začít plně věnovat vlastnímu životu a neochuzovat se o sílu všech prožitků, které si žádají vaši pozornost.

Jakmile se naprosto odevzdáte tomu, co si vás volá, zjistíte, že to není tak složité uskutečnit, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Čím více se zabýváš druhými, tím více potřebuješ vyřešit sebe. Přestaň řešit ostatní a začni se věnovat sobě. Co Tě skutečně vede k tomu, že svoji pozornost zaměřuješ k ostatním a na sebe zapomínáš? V čem je tento postoj jednodušší?

Jakmile tak učiníte, zjistíte, že váš život je velmi bohatý. Přestanete plýtvat pozorností a řešit problémy druhých lidí. Všichni máme k dispozici veškeré schopnosti a zdroje k tomu, abychom se dostali do vlastního středu, do vlastní síly a činili taková rozhodnutí, která nás povedou do stále hlubšího a upřímného životního naplnění.

Veronika


Úryvek z knihy Životní nadhled z kapitoly Život jako splněný sen.