Jak měnit realitu pomocí myšlenek

06.01.2024

Myšlenky jsou klíčem k pověstné odpovědnosti za vlastní život.

Myšlenky si vybíráme; je to vždy svobodná volba, jakým myšlenkám věnujeme pozornost a jaké myšlenky převezmou žezlo a ovládnou náš vnitřní svět.

Myšlenky nám do hlavy nikdo neklade, sami si je volíme, přesto se objevuje tendence vinit ostatní z toho, co se děje.

Ten, kdo má myšlenkové mapy plné optimismu, důvěry i dobra, bude vnější svět vnímat plný možností, má život protkaný úspěchem a svět vnímá z té dobré stránky. Vnitřní prostředí se zrcadlí v tom vnějším.

Ten, kdo má myšlenkové mapy plné pesimismu, pochybností a zloby, bude vnější svět vnímat plný těžkostí, jeho život je neustále o překážkách a svět vnímá z té tmavé stránky. Vnitřní prostředí se zrcadlí v tom vnějším.

Myšlenkové mapy si lze představit jako celky v životě. Vlastní osobnost, rodina, partnerství, přátelství, práce, koníčky atd.

Nikdy to není o tom, že jsou všechny mapy/oblasti pouze v jednom pohledu, myšleno světlém a tmavém. Ale lze říci, že ten, kdo má převážně světlo v mapách, řekněme v myšlenkách, dokáže lépe zpracovávat, brát s nadhledem a měnit vše, co přichází.

Jak vnášet světlo do tmavších koutů myšlenkových map, abyste zvýšili kvalitu vašeho života?

Uvolněte se, ztište mysl a zastavte neustálý koloběh myšlenek. Pravdou je, že každý z nás má vytvořený jistý stereotyp myšlení a smýšlení nad vším, co se děje. Tento stereotyp je v případě touhy po změně rozklíčovat a poté začít postupně měnit.

V klidovém stavu si najděte jednu oblast, kde jste spokojení. Zde máte jasné myšlenky a s největší pravděpodobností se chováte přirozeně a kdy jste v rovnováze. Je tam důvěra, optimismus a dobro. Vesmír vám vrací zpět vše, co vyzařujete.

Zeptejte se sami sebe, jaké myšlenky vám pomáhají a jak to konkrétně děláte, že jste v souladu. Toto zjištění vám pomůže transformovat ty oblasti, které chcete změnit.

Věřte si, že to zvládnete. Začněte pomalu, pokračujte postupně a za pár dnů se objeví první vlaštovky. 


Veronika


Na toto téma píšu detailně v knize Životní nadhled