Inkarnace

19.01.2021

K početí nedochází náhodně. Mnoho dvojic se snaží počít dítě, ale nedaří se jim to. Na druhé straně se někdy stává, že ti, kdo použili všech opatření, aby se těhotenství vyhnuli, dítě zplodí. To naznačuje, že inkarnace není jen organický proces. Ve skutečnosti je k němu třeba vyšších světů Psyché a Ducha, aby se zkoordinovaly s fyzickým tělem, ještě než je možné dosáhnout početí. Přestože se narození může zdát nahodilou událostí, není tomu tak, neboť to je velice přesná operace.

Živočichové nepodléhají karmě, protože nemají svobodnou vůli. Jsou ovládáni instinktem a obecnou evolucí. Nevysluhují si žádnou odměnu ani trest, protože nemají ponětí o morálce, neboť zcela podléhají přírodnímu zákonu. Avšak každý člověk, který má individuální duši a svobodnou vůli, má do určité míry v rámci určitých mezí možnost volby. To znamená, že jeho činy, pocity a myšlenky jej mohou vést k tomu, že budou, jak říká Bible, "Výše než andělé, nebo níže než zvířata". Studium lidské historie ukazuje, že je tomu právě tak. Adam a Eva se ve své první lekci naučili, že své důsledky má každý záměr, rozhodnutí a čin. To je esoterický význam principu "Oko za oko a zub za zub". Jinými slovy, karmy. Z každé události obsahující lidskou činnost pochází fyzický, psychický a duchovní výsledek, který determinuje druh osudu, který se bude žít, nejen v příštím životě, nýbrž ještě i po něm.

Jestliže se jednotlivec musí ještě něčemu naučit, nutně se vrátí na Zemi přitažen tíhou nedokončených záležitostí. Jenom oni vzácní jedinci, kteří jsou dokonale osvobozeni od karmy, si mohou vybrat, zda se vtělí, nebo nikoli. Většina lidí je tažena zpět do těla přitažlivostí určitého místa a určitých okruhů lidí díky spřízněnosti s nimi nebo nevyřešeným tématům. Mnozí si například budou nutně přát, aby se vrátili ke své rodině, ke svému zaměstnání, přátelům, a dokonce i nepřátelům. Skutečně se stává, že se sejdou celé skupiny duší ve stejném časovém rámci, aby se vypořádaly s konkrétními problémy, dále se vyvíjely nebo vykonaly určité kolektivní poslání.

Organizace takové rozsáhlé operace je z velké části regulována obecným zákonem podobně jako migrační vzorce chování zvířat, ale v tomto schématu existují jemná přizpůsobení. Jedním takovým příkladem je, že konkrétní jednotlivec se potřebuje narodit do speciálních podmínek, jako například do muzikantské rodiny, zatímco jiný chce možná vyrůstat na odlehlém místě, dokud nebude připraven na své určení. Ve většině případů musí být duše umísťovány velice pečlivě do určité doby a na určité místo, aby byly fyzicky dospělé a přítomné v očekávaném historickém okamžiku. Prezident Abraham Lincoln byl právě v tom správném věku a byl již dosti zkušený na to, aby zabránil spojeným státům v rozpadu. Historie by mohla být zcela jiná, kdyby nebyl.


Úryvek z knihy Astrologie a kabala (Z´ev Ben Shimon Halevi)