Čas jít dál

02.08.2022

Lidé dávají druhým takovou hodnotu, jakou cítí sami k sobě.

Často se můžeme setkat s takovým názorem, že nám druzí zrcadlí to, jak vnímáme sami sebe. Ano, to je pravda. Druzí si k nám dovolí to, co jim sami dovolíme. To je rovněž pravda. Souhlasíte? V konečném důsledku je to v některých případech o přijetí toho, že primární záměr daného vztahu či situace byl pro všechny zúčastněné naplněn a je třeba jít dál.

Jsme vedení nalézt odvahu a způsob, jak vystoupit ze zacykleného kruhu, abychom v plné síle započali nový cyklus v životě.

Odejít neznamená vzdát se nebo utéct. Tento krok je často spojen se záchranou vlastního světla a s tou nejvyšší péčí, kterou si můžeme projevit. A tak pokud opouštíte nebo jste byli opuštění, vždy je to pro dobro všech. Vím, že toto tvrzení je někdy velmi těžké pochopit ve fázi, kdy je vše čerstvé, ale jak se říká, všechno má svůj smysl, a tak i v tomto případě se smysl ukáže postupem času.

Záleží na každém z nás, jak dalece je schopen pustit se starého a dávno přežitého. Něčeho, co bylo drženo na historické bázi vzpomínek. V tomto případě je nezbytné změnit postoj v podobě lpění na minulosti, který dusí a svírá nitro v bolesti. 

S ohledem na osobní příběh každého z nás je pochopitelné, že tyto nevyhnutelné situace jsou spojeny s bolestí či nepojmenovatelnou nostalgií,  která by v případě kontrolované udržitelnosti skrytě ovlivňovala daný vztah či situaci v dlouhodobém horizontu… Tedy za předpokladu, že byste se rozhodli vše prodlužovat a živit vlastní energií. 

Časem intuitivně poznáme, jaké vztahy a situace chceme a máme sílu vyživovat. Časem poznáme a najdeme sílu, jakých vztahů a situací se chceme a potřebujeme vzdát, aby nám přestaly brát sílu.

Veronika


Sada MOUDROST DUŠE Vám může pomoci naplno se spojit s moudrostí duše a pochopit Váš další směr v životě.