10 tipů, jak začít brát život s nadhledem

30.03.2021

S nadhledem jsme rozhodnější, protože dokážeme vnímat situaci z různých úhlů. Zaujímáme objektivnější postoj vůči souvislostem, které celou situaci obklopují. Nadhled vnáší do každé situace více lehkosti, a tím se zvyšuje míra vnitřního klidu.

Následujících 10 tipů je esenciálním základem schopnosti životního nadhledu.

1. Sebepoznání

Pojmenovat si vlastní pravdu je nejdůležitějším krokem k tomu, abychom byli vůbec schopní rozeznat, jaké volby v životě činit, a hlavně proč. K sebepoznání se vážou hodnoty, a právě ty jsou stěžejními pilíři v životě. Jaké to jsou hodnoty, to je otázka na každého z nás. Životní hodnoty utvářejí pomyslnou mapu k naplněnému životu. Žít podle této vnitřní mapy dává smysl životu.

Co chceš žít? Jaké jsou Tvoje nejvyšší hodnoty? 

2. Sebepřijetí

Druhým krokem je přijetí vlastní pravdy, která může být diametrálně odlišná od toho, co teď žijete. Může a nemusí. Naopak se může stát, že svoji pravdu žijete, aniž byste toto poznání měli zvědoměné - tzn. jasně si pojmenovat štěstí, které máte a žijete. Přijetím vlastní pravdy přijímáme sami sebe přesně takovými, jací jsme v pravdě a bez masek, které sloužily do té doby, než jsme připravení akceptovat naši pravou podstatu.

Co nebo kdo Ti brání žít to, co chceš žít?

3. Odpuštění

Uvolnit bolestné vzpomínky je jedním z nejtěžších aktů v průběhu života, ale zároveň tím nejsilnějším léčivým darem, který můžeme sami sobě dát. Odpouštíme pro sebe, ne pro ty druhé, to je podstatné si uvědomit. Držená křivda a s ní spojené pocity paralyzují nás samotné, ne ty druhé. Dovolit si odpustit, dovolit si cítit tu úlevu, když zjistíme, že "už" dokážeme upřímně odpustit. Připustit tu možnost, že všechno se děje pro naše dobro a že nikdo záměrně neničí naše štěstí. Jsme to jedině my samotní, kdo se rozhoduje o tom, jakými myšlenkami a pocity budeme živit naši mysl a tělo, a podle toho i žít.

Komu toužíš odpustit? nebo Co je třeba si odpustit? 

4. Odpoutání se

Nechat odejít minulost je výzva. Pustit se toho, co s námi bylo dlouho, ale již neslouží našemu novému a staršímu Já, může způsobovat vnitřní konflikt. Chci změnu, ale nechci se vzdát .... dosaď si to své. Tak to nefunguje. Buď máme a žijeme to, čeho se držíme, nebo se odpoutáme a pustíme do života to nové, co přichází. To, co jsme si pojmenovali, že chceme žít. Vidíte, ta volba je vždy a jen na nás samotných. Sami se rozhodujeme, co ve skutečnosti budeme žít, nebo o čem pouze snít.

Co už je třeba nechat jít?

5. Ukotvení

Připustit si skutečnost … připustit si pravdu není pro slabé povahy. Přiznat si to, co jsme "statečně" zasouvali, přehlíželi, vytvářeli si všemožné alibi atd. je heroický výkon. Čin, který nedokáže jen tak někdo zcela dobrovolně. Když se tak stane, jsme připravení! Pro co? Co přijde, když si přiznáš, že je už je načase něco změnit? Začneme se se zcela jiným uvědoměním orientovat v životě, začneme vidět daleko více souvislostí, ale i možností, jak se posunout dále. Získáváme nadhled.

Jaká změna ve Tvém životě je už nevyhnutelná?

6. Sebehodnota

Zaměřit pozornost na sebe je dalším oříškem, a to obzvlášť velkým, když většina pozornosti směřovala či směřuje ven, a ne dovnitř, respektive k ostatním, a ne k sobě. Budovat sebedůvěru na základě vlastních zdrojů, schopností a "životního" výkonu je jedno z nejvíce oceněných rozhodnutí, které v životě můžeme udělat. Takové rozhodnutí se nám vrací jako sametový bumerang se svěžím posláním šťastnějších dnů.

Jak se oceňuješ? Co si říkáš?

7. Uvolnění

Probudit kreativitu a zmapovat si vizi nelze za předpokladu, když je strnulá mysl. Uvolni se, přestaň nad vším tolik přemýšlet, protože stejně vymyslíš to, co už tady jednou nebo stokrát bylo. Kreativita je tvoření, a i když je někdo silně racionální, pravou mozkovou hemisféru máme všichni, tudíž všichni máme tu schopnost kreativní vizualizace. Nechat se v pravou chvíli unášet intuitivními proudy v našem vnitřním světě přináší příležitost, jak objevit a žít to, co je “naše”. Tuto schopnost jsme dostali do vínku, tak ji probuďme. 

Co Ti pomáhá zklidnit myšlenky?

8. Trpělivost

Pustit se kontroly souvisí se všemi výše zmíněnými aspekty životního stylu. Kontrola je dobrá věc, tedy za předpokladu, že se uchopí užitečně. Když nás příliš nesvazuje a nezavazuje pozorností ke každému ději, ale naopak nám dodává pocit zdravé jistoty, kdy důvěřujeme procesu a současně dokážeme pružně reagovat na vývoj událostí. Známe také jako splynutí s dějem - tzv. flow. Daří se? Tak se raduj. Dře to? Tak se více uvolni, zapoj kreativitu a rozpohybuj dění jinak než dosud. Zkrátka a dobře … buď trpělivý.

Co Tě vždy uklidní? Co Ti pomáhá důvěřovat v pozitivní vývoj událostí?

9. Vděčnost

Zaměřit se na radost, to je heslem snad v každé životní oblasti. Pokud Tě něco zbavuje radosti, jdeš proti sobě, a je jedno, jakou oblast svého života si teď představíš. Jednoduše nejsi v souladu s vnitřní pravdou a svými hodnotami. Vděčnost je dávka životadárné energie. Záměr: RADOST. Tím vše začíná, cyklicky se otáčí proces dění a vrací se přesně to, co bylo vysláno. Pokud se začíná s lehkostí, tak s dalšími kroky doslova narostou křídla. Je to právě vděčnost, co dává křídla.

Co to je, co v Tobě probudí radost?

10. Odvaha

Najít způsob, jak vše poznané začít žít, chce odvahu vystoupit z ulity a vstoupit na jeviště sehrát vlastní scénář, který sis dávno naplánoval a který v hloubi duše znáš jako svoje boty. Probudit vnitřní motivační systém chce nejen odvahu, ale také si pojmenovat důvody, proč dělat to, co dělat chceš. Odvaha eliminuje strach, odvaha dodává sebedůvěru a činí každého z nás odolnějším vůči každé překážce, která pomáhá ukotvit se v plné a autentické síle.

Jak se motivuješ?

Život je jako tanec! I když (zatím) neznáš kroky, neznamená, že nemůžeš tančit.

Život je hra!

Život je plný darů!

Život je zázrak!

Život je radost!

Veronika


Životní nadhled je kniha, která Vám pomůže pochopit plynulost života. Velmi ráda Vám napíšu i věnování. 


VZKAZY V LAHVI je plná naděje, podpory a život vítající energie. Navazuje na dávná poselství osudových vzkazů v lahvi, která měla sílu měnit životy.