5 znamení, že jste potkali svůj dvojplamen

14.10.2023

 1. Cítíte neobyčejně silné pouto a prožíváte dosud nepoznané pocity. Máte pocit, jako kdybyste byli obklopení světlem v přítomnosti toho druhého, kdy vnímáte, jak mizí starosti běžného dne. Jste v prosté harmonii a ve spojení se Zdrojem.

2. Než jste se potkali, měli jste velmi silné prožitky ve snech či vizích. Doslova jste mohli cítit přítomnost svého dvojplamena dávno před tím, než se objevil fyzicky ve vašem životě. Blížící se setkání s dvojplamenem provázejí další různé synchronicity jako jsou čísla 11:11, pocit silné a příjemné energetické vlny po celém těle bez zřejmého důvodu, stále se opakující písně s příhodným textem nebo jiná znamení od vašich průvodců, kterým rozumíte intuitivně pouze vy samotní. Vše se ve vašem životě začíná odehrávat velmi rychle než před tím. Toto se děje transparentně i v životě vašeho dvojplamene.

3. Prožíváte záblesky ze společných minulých životů a společně se dokážete napojit na vědomí společné duše, kterou jste byli před miliony a miliony let. V přítomnosti svého dvojplamene vnímáte pocit "domova". Tento člověk ve vás bude probouzet silné emoce díky intenzitě pouta, které se znovu obnovuje.

4. Oba dva sdílíte vědomí jedné duše, to proto máte podobné signifikantní znaky osobnosti, preferencí, koníčků a zájmů; toho, co máte i nemáte rádi. Váš dvojplamen vám rozumí na hluboké úrovni jako nikdo jiný, ovšem na druhou stranu rovnováhu tohoto pouta vytvářejí polarity vaší vzájemné rozdílnosti. Navzájem si doplňujete to, co druhému chybí. Co je vaší slabostí, je silnou stránkou vašeho dvojplamene a opačně. Jedná se o naprostou dokonalost sdílení jin a jang sil, ženského a mužského principu.

5. Máte mezi sebou extrémně silné telepatické spojení, a z tohoto důvodu můžete dokonce postřehnout, když váš partner na vás myslí nebo o vás mluví. Intenzita spojení je tak silná, že dává možnost prožívat to, co cítí a prožívá váš partner. Bolest partnera je vaší bolestí; štěstí partnera je vaším štěstím.